КАЛЕЙДОСКОП

Обръщение на КИЦ „Босилеград“

24 ноември 2016

 

 
 
 Уважаеми сънародници в България и чужбина!
На 27 ноември навършват 97 години от подписването на престъпния Ньойски договор – част от системата на Версайските договори, върху които бе изградено устройството на Европа след Първата световна война. Насилственото откъсване на територии и народи от едни и придаването им към други държави доведе до Втората световна война с незапомнени дотогава материални разрушения и милиони невинни жертви.
Европейският съюз бе създаден върху преосмислянето и поуките от грешките на тази политика. Версайското наследство бе отречено и осъдено. В Европа настъпи дългогодишен мир в резултат на големите културни промени, новите демократични държавни устройства и новите отношения между европейските държави.
За съжаление днес, в сърцето на ЕВропа, върху анахроните остатъци на юридически несъстоятелния вече Ньойски договор, в Западните български покрайнини все още се провежда жестока политика на национална асимилация, обезлюдване на районите, населени с българи, и грубо погазване на човешките права. Това пречи на европеизацията на Сърбия и трайно омиротворяване на Западните Балкани.
КИЦ „Босилеград“ протестира против политиката на изолационизъм на Западните български покрайнини и против бездействието на българските и сръбските правителства, които не успяха да намерят решения за нормален живот и развитие на българите в новите условия след разпадането на бивша Югославия и появата на европейските интеграционни процеси.
Обръщаме се към всички български културно-просветни организации и сдружения в България и по света, към всички български родолюбци, към всички хора на културата, изкуството и спорта, на 27 ноември да се солидаризират с борбата на българските организации в Западните покрайнини и навсякъде, където се намират по света, да изразят протест и да осъдят престъпният Ньойски договор, който обрече българите в Западните покрайнини на гибел – за по-малко от един век загубихме четири пети от населението а останалите сме на доизживяване в условията на хуманитарна катастрофа и изолация. 
КИЦ „Босилеград“
Иван Николов
http://www.eurochicago.com/2016/11/nyoyski-dogovor-obrashtenie/
 
снимка: Босилеград, Сърбия