КАЛЕЙДОСКОП

Избори 2016. SMS ни казва къде да гласуваме

03 ноември 2016

 

 
Кой да е петият президент на България? Отговора на този въпрос ще научим на 6 ноември. Или ако не тогава, то на евентуалния балотаж седмица по-късно - на 13 ноември. А изборът е в ръцете на избирателите. Именно те ще могат да дадат своя глас за бъдещия президент и вицепрезидент на страната ни, а и още - да изразят позицията си по три въпроса на националното допитване.
 
Кой обаче има право да пусне бюлетина? Това са всички български граждани, които имат навършени 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не се намират в затвора. На избори, а и не само - доказваме кои сме с лична карта. Какво обаче се прави, когато разберем дни преди вота, че нещо се е случило с нея.
 
Когато личната карта е с изтекъл срок на валидност, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи. Ако този сценарий е в чужбина, то тогава избирателят трябва да предостави удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство, в което пише, че в момента се издава новият документ.
 
Да докажем самоличността си е нашето задължение към изборния процес, но нека да видим какви са правата ни. Имаме право да изразим вота си в секцията, разпределена ни по постоянния адрес, записан в личната ни карта. 
Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка. Ако получите отказ от секционната избирателна комисия за подобно действие, можете да го оспорите.
 
В случай, че в изборния ден откриете, че сте вписан в списъка на заличените лица, то можете бързо да гласувате като - представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването Ви в списъка; да се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната; да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа ви за самоличност в избирателния списък. 

Как да разберете обаче къде е изборната ви секция? Всеки избирател може да го направи в интернет на адрес -  http://www.grao.bg/elections/ или със sms на единния и за трите мобилни оператора номер 18429. В съобщението трябва да изпишете единствено ЕГН-то си и ще получите веднага отговор с номера и адреса на избирателната секция. Цената на подобна проверка е 25 стотинки без ДДС. Справка за изборната секция може да се направи и с обаждане на 0800 1 4726. След като откриете секцията си, трябва да пуснете и бюлетина. А ако искате да участвате и в референдума - да пуснете две бюлетини.
 
Бюлетината за допитването трябва да се сгъва на две и да се постави в непрозрачния плик още преди напускане на кабинката за гласуване. След това пликът трябва да се пусне в кутията, както и да се постави подпис в избирателния списък за референдума. Бюлетината за президентския вот ще се сгъва първо на две, така че номерът в долния десен ъгъл да остане видим, после по същия начин ще се сгъва още на две.
 
На гласуващите ще бъде обяснено, че след като отбележат избора си, трябва да сгънат бюлетината по същия начин. Целта е да се запази тайната на вота. Бюлетините за референдума и за президентския вот ще се пускат в отделни урни, а избирателят, ако е дал вот и в двата случая, трябва да се подпише в два различни избирателни списъка, припомнят изборните надзорници. В случай че сгрешите бюлетината, следва да проследите дали сгрешената бюлетина се унищожава, без да се разгъва, с надпис "СГРЕШЕНА". Тази бюлетина се подпечатва с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и друг член на СИК.   Ванина НЕДКОВА