КАЛЕЙДОСКОП

Български народни песни звучат в Казахстан

26 октомври 2016

 

На 30 септември 2016 г. в Астана, под егидата на Казахстанската туристическа асоциация (КТА), се проведоха редица мероприятия, посветени на Световния ден на туризма. Програмата включваше работни срещи и семинари на различни теми, свързани с проблемите на туризма, в т.ч. и на развитието на вътрешния туризъм в Казахстан в навечерието на провеждането на световното изложение „ЕКСПО-2017“ в периода юли-август 2017 г.
На церемонията по официалното закриване присъстваха заслужени дейци от сферата на туризма, депутати, представители на деловите кръгове и на дипломатическия корпус, в т. ч. извънредният и пълномощен посланик на Република България г-н Васил Петков.
На участниците бяха показани възможностите за туризъм в съседните страни, в страните от ЕС и Югоизточна Азия. Специално внимание бе отделено на България и на условията, които страната ни предлага в областта на морския и планинския туризъм, представени от посланик Петков по време на форума.
Демонстрирани бяха възможностите за разширение на СПА-туризма, на активния и младежкия отдих и др. За по-пълното възприемане на колоритния облик на страната ни спомогнаха изпълнените от Българския етнокултурен център в Астана „Злата“ български народни песни.