КАЛЕЙДОСКОП

Българска духовност и просвета в Норвегия

12 октомври 2016

Българското неделно училище към посолството ни в Осло, Норвегия, отвори врати на 25 септември.

На тържеството по случай откриването на учебната година, преподавателят г-жа Венцислава Иванова се обърна с топли думи към децата и благодари на родителите за отзивчивостта и ентусиазма, с които са я подкрепили в реализирането на това родолюбиво начинание.

 

Приветствие с пожелания за успех бе поднесено от името на Българската православно-църковна община в Осло и бе разпространен получения Поздравителен адрес от Асоциацията на българските училища в чужбина, с когото посолството предварително бе установило връзка.

 

Посланик Митрева официално откри учебната година и пожела на училището сполука и успех. Тя изрази надеждата децата да посещават неделното училище с радост и удоволствие, за да се научат тук на българско четмо и писмо. В краткото си приветствие подчерта, че единствено със съвместни усилия ще е възможно училището да си стъпи на крака и да продължи напред. Тя обърна внимание на два важни фактора, от които в голяма степен зависи успеха на начинанието – авторитета и професионализма на учителите и необходимостта от безрезервна подкрепа от страна на родителите. Ангажира се посолството да оказва необходимата и възможна подкрепа.

 

В училището на този етап са записани 24 деца, разделени в две учебни групи: начална група – от 4 до 7 години, в която са записани 9 деца, и старша, формирана от 15 деца на възраст от 7 до 13 години.

Допълнително бе съставен списък, в който родителите записаха 10 деца, желаещи да посещават българска детска градина. Родителите проявяват най-голям интерес именно към организирането на такава група, за да стане приобщаването на децата към българския език още в най-ранна възраст, а преходът към учебни занимания – най-плавен.

 

Преподавателят Венцислава Иванова е с диплома бакалавър от Пловдивския университет, специалност „Начална училищна педагогика с чужд език”, и е магистър по Детско-юношеска консултативна психология. Вторият преподавател г-жа Веселина Витанова по образование е филолог и в момента е преподавател по немски и норвежки език в държавно прогимназиално училище в Осло.

 

Училището е разположено в гарсониера на партерния етаж в жилищната сграда на посолството – българска собственост. Намира се в непосредствена близост до посолството, но е отделено от посолския комплекс. Помещенията са предоставени срещу задължението училището да заплаща режийните разходи и наравно с наемателите да участва в почистването на общите части на сградата.

 

Предстои сформирането на училищно настоятелство, което да направи постъпки за регистриране на училището като юридическо лице, под формата на сдружение с нестопанска цел, в съответствие с норвежкото законодателство. До тогава то ще се води като Българско неделно училище към посолството на Р. България в Норвегия. Училището има своя фейсбук – страница и планира да създаде свой интернет сайт.

Българско училише към Посолството на Р. България в Осло

 

http://www.eurochicago.com/2016/10/utchilishte-posolstvoto-oslo/