КАЛЕЙДОСКОП

Регионална работна среща на български училища в Испания

11 октомври 2016

 

 
Началото на всяка една нова учебна година е изпълнена с въпросителни за учителите и учениците, но началото на настоящата година е белязано с много повече неизвестни от когато и да било. Проблемите, свързани с прилагането на новия образователен закон(в който българските училища в чужбина така и не намериха достойно място), внедряването на нови учебни програми в първи и в пети клас, въвеждането на нов предмет в пети клас, за който липсват учебници и помагала, довежда до обясними притеснения.
 
Едновременно с това броят на българските неделни училища по света расте непрестанно. Специфичните характеристики на училищата зад граница определят и особеностите на педагогическите методи и подходи в работата им. Всеки наш обучителен център в чужбина търси начини за максимално реализиране на образователните и възпитателните цели, произтичащи от мисията на тези школá – съхраняване на българското самосъзнание у децата и учениците, които произхождат от български семейства, но са родени и  живеят в инородна среда.
 
Всяка една нова учебна година е ново предивикателство за българския учител. Но когато той е част педагогическия екип на неделно школо, за него предизвикателство е всеки учебен час.
 
Този, който се изправя всяка седмица пред учениците и родителите е учителят. Той трябва да е не само вещ в педагогическата наука и да е прекрасно подготвен по преподавания от него предмет. Българският учител в чужбина е първопроходец в обучението на деца, растящи в чужда езикова и културна среда. Върху неговите плещи лежи голямата отговорност да обучава и възпитава българчета в чужбина в българщина.
 
И понеже е знайно, че за тези училища „Бог – високо, цар – далеко“, отново повикахме Неволята, за да се постараем да дадем отговори на основни и наболели въпроси, да потърсим решение на важни проблеми.
 
На 18 септември екипът на Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ Тарагона – Реус в Испания беше домакин за трети път работна среща на учители в български училища зад граница. Темата на срещата беше „Организация и дейност на българските неделни училища в чужбина – тенденции и проблеми“.
 
Форумът  се фокусира върху няколко основни момента: новите учебни програми в V клас по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика; интерактивните методи и неделното училище и прилагането на ИКТ в учебния процес; споделяне на добри практики в обучението и представяне на образоветелни платформи и сайтове. Обърна се сериозно внимание и на някои проблемни теми, отнасящи се до организацията и управлението на неделните школá.
 
Тренингът, с който се постави началото на срещата   целеше да насочи участниците към бъдещето   на      българкото образование и на мястото в него на неделните училища. Облякохме образованието в такива дрехи, каквито смятаме, че нáй му прилягат и го представихме   такова, каквото искаме и трябва да бъде – модерно, отворено към новите постижения на науката и технологиите, обърнато към проблемите на децата и семействата, полагащо грижа за всяко едно дете и още, и още ...
 
В работната среща взеха участие преподаватели и ръководители на училища от Тарагона (Реус), Барселона, Мадрид и Сеговия и представители на българската общност в Лерида.
Темите на изнесените доклади и информации са актуални и предизвикаха интереса на присъстващите. Ценна част от форума беше обсъждането на самите доклади, търсенето на нови решения на старите и до болка познати проблеми. Разработките се презентираха съответно от:
Алтернативни методи на ограмотяване – Таня Търкаланова, БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус
Интерактивните игри – начин за обогатяване на речниковия запас на учениците от българските неделни училища в чужбина – Димитрина Симеонова, БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус
Особености при преподаването на български език на българчета в условията на чуждоезикова среда – Геновева Игнатова, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона
Интерактивните методи и неделното училище – Илиана Илиева-Дъбова, БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона
Използване на информационните и комуникационни технологии в учебния процес в българското неделно училище. Програми и платформи – Илиана Илиева-Дъбова, БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона
 
Специално внимание се отдели на платформата Уча.се, която по атрактивен и забавен начин представя чрез видео клипове учебния материал. Децата харесват този нетрадионен и разчупен начин на представяне на учебната информация. Много ценни са и предложените упражнения, които помагат да се затвърди наученото. Предоставените от авторите на Уча.се три клипа (поздравление към участниците в Третата работна среща на учители в български училища зад граница, презентация на платформата от нейния автор и споделяне на мнение и професионален опит на г-жа Илиева, начален учител) предизвикаха не само интерес, но и провокираха присъстващите да пожелаят да включат уроците от Уча. се в преподавателската си дейност.
 
БНУ „Св. Седмочисленици“, което прилага платформата, вече е обявено за едно от иновативните училища на България. Това е и неделното школо, което от шест годни използва и българския софтуерен продукт Енвижън                       - друг ценен помощник в работата на неделното училище.
 
Илиана Илиева-Дъбова
Реус, Испания