КАЛЕЙДОСКОП

Избори 2016. 11.10. 2016 - краен срок за подаване на заявления...

10 октомври 2016

Вижте къде ще се гласува в посолствата и консулствата

 

 

ЦИК обявяви местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства въз основа списък на държавите и местата, в които Република България има разкрити дипломатически и консулски представителства, съгласно писмо вх. № към ПВР-04-10/13.09.2016 г. от Министерството на външните работи на Република България.

 

Списъкът съдържа 98 секции. Най-много са в САЩ – 5, в Русия и в Турция – по 4 и в Германия – 3. В останалите държави ще има по една или две секции в в дипломатическите и консулските представителства.

 

 

 

За образуване на секции извън дипломатическите и консулските представителства на интернет страницата на ЦИК в рубрики„Избори за президент и вицепрезидент“ и „Национален референдум“, подрубрики „Гласуване извън страната“ е достъпна възможността на избирателите/гласоподавателите за подаване на електронно заявление за гласуване извън страната 

 

Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено и чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

 

Срокът за подаване на заявленията за гласуване извън страната е до 11 октомври 2016 г. включително, като за заявленията, които се подават по електронен път, срокът е 24,00 ч. българско време.

 

http://trud.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA/