ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Кариерният форум: от предизвикателство и до потребност за младия човек

08 септември 2016

 

Кариерният форум „Кариера в България. Защо не?” отдавна е набрал скорост, спечелил е популярност. Ползва се с особен престиж сред младите български професионалисти в чужбина.
Българите в чужбина знаят, че това е Мястото, където има информация, консултация, сблъсък на гледни точки и интересни срещи със сродни души.
Място с голямо „М”. Първо, място за конференции или презентации на фирми, където при това на щанд се представят и актуални оферти за работа.
Второ, кариерният форум е за това да „тестваш” своята информация за възможностите за реализация у дома: силни моменти и проблеми.
Силните моменти са главно в това, че познаваш средата, приятелите са тук, контактите са неимоверно повече на брой. Много български работодатели предпочитат да контактуват с обучавали се в чужбина българи.
И най-важното: безценно е да се чувстваш полезен за промените и реформите, на родна земя, необходим за въвеждане на новаторство, склонен към предизвикателства.
Ако си решил да стартираш собствен бизнес, то на родна земя има много варианти за успех.
Никой няма интерес да замете под килима проблеми – затова и форумът предлага нерядко сблъсък на гледни точки: песимисти и оптимисти…спорят, съпоставят, коментират…
Проблемите и решенията са в светоусещането и избора: искаш да правиш кариера, с контекст – ново мислене, упование в гражданското общество, а не да работиш само и единствено за пари. И избираш реализация в Родината.
Не желаеш да правиш и компромиси с квалификацията. Има се предвид с лека ръка да подминеш работа по специалността и решиш, че е важно на първо време да имаш работа, някаква работа. И се замисляш сериозно: реализация – къде и как?
Форумът пише история. През 2016 е неговото 9-о издание. Държавната агенция за българите в чужбина е подкрепила инициативата още от самото й създаване.
В години, когато младежката безработица е много, ако не и към 2 пъти по-висока от средната за страната, дори в държави с висок стандарт в ЕС, точният избор на първата работа е сериозен и сложен проблем.
Младите хора по презумпция са настроени повече от другите към риск и новости, към нестандартни решения и намиране на работодател, склонен към иновации в действие.
„Младите хора нерядко се схващат граждани на света, желаещи промяна, динамика и разнообразие”, бе казала в интервю Мариана Ханъмова, главен организатор и инициатор на форума. С нейното име свързваме развитието на инициативата през годините.
Вече освен сдружения „Тук –там” и „Back to BGза организирането на проявата се грижи фондация „Идентичност за България”.
Всяка календарна година над 60 са фирмите, които представят свои щандове на кариерния форум. Фирмите помагат на младите хора да се ориентират в реализацията: къде и как?
Младите хора проявяват интерес към най-вече маркетинга и менидмента, финансите и управлението…сочат проучавания на нагласите им.
Анкети на организаторите помагат да се установи кой и как е очарован или кой и как разочарован. 4/5 от анкетираните оценяват събитието като „изключително полезно”.
Ползата е разглеждана преди всичко като съставяне на лично мнение за компаниите и осъществяване на лични контакти по време на форума.
Отвъд анкетите остава светоусещането на младия участник, нагласата му към света и обществото: събират се млади хора - борбени, амбициозни, решителни, настроени позитивно към новости.
Пристигат хора, склонни тук и сега да сбъдват мечтите си – тук, у дома, и сега - защо, не? С компетентност, квалификация, позитивен поглед към живота се постига много…
Виждат се сред пристигналите и млади хора, „избрали родината си като трамплин за своята реализация”, както посочи в интервю преди време представител на организаторите.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”