АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Европари и иновации

24 август 2016

 

 
Стартира новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В началото на 2017 година се очаква да бъдат ясни консорциумите, които ще изграждат т.нар. Центрове за върхово развитие и Центровете за компетентност.
Тези центрове се правят по първата приоритетна ос на програмата – „Научни изследвания и технологично развитие“.Наред с научните звена, в тяхното изграждане сериозна роля ще играе и частният бизнес.
„Наука и образование за интелигентен растеж“ бе една от последните утвърдени оперативни програми за периода 2014-2020 година.
Това е първата европейска програма, която ще налива директно пари в науката и образованието.С нейна помощ България се надява да си приближи до дълго мечтаната възможност да отделя за иновации по-голям процент от БВП.
Общият бюджет на програмата – европейското и националното финансиране, е 1,34 млрд. лв. Около 40% от тази сума или над 500 млн. лв. са предвидени за първата приоритетна ос.
Трябва да се изградят 4 големи Центъра за върхови постижения и 8 по-малки Центъра за компетентност. Както и още 20 подобни малки звена, които ще са извън столицата.
Втората ос е „Образование и учене през целия живот“. Бенефициенти по нея ще бъдат училища и ведомства, които успеят да предложат образователни продукти, повишаващи интереса на децата към образованието.
Третата приоритетна ос е „Образователна среда за активно социално приобщаване“.Нейната цел е да приобщи децата от маргинализирани групи към училището.
На втората и третата ос се падат по около 30% от целия бюджет на оперативната програма.
По информация в медии
http://www.dotbg.bg/article/5713934
Целият материал, предлагащ разговор със зам.-министър Красимир Киряков, интегрално ще бъде представен в рубрика в инфопортала по-късно