Предстоящи Събития

Школа "Родна реч"

30 юни 2016Лятна програма с игри и песни
<http://www.rodnarech.com/2016/06/blog-post.html>  


Лятната програма на Школа "Родна реч" е насочена към обогатяване на
комуникационната култура на децата.

Специални занимания предвиждаме за българчета, живеещи в чужбина, деца от
двуезични семейства и деца, имащи нужда от естествена комуникация със свои
връстници.

В непринудена атмосфера на открито - в близкия до школата парк, ще учим
български песни и стихотворения, ще задаваме гатанки, ще разказваме
приказки. Всеки ден ще има определена тематика - фолклор, обичаи, българска
природа, история.

Забавни ролеви игри ще допринесат за пълноценното общуване на български
език.
Групата ще включва до 10 деца.

В следобедните часове ще има индивидуални занимания за желаещите. Те ще
бъдат по правопис, правоговор и актьорско майсторство.

 

За повече информация вижте този линк: 

http://www.rodnarech.com/