СРЕЩИ

Меглена Кунева: По-добре с професия и сигурна работа вместо безработен висшист

16 юни 2016

 

Меглена Кунева: Учете, за да работите за България
 
"Ако го нямаше онзи цинизъм "Учи, за да не работиш", сега може би нямаше да водим този разговор. Всеки цинизъм, свързан с това да нямаш работна етика, се наказва с времето. Изстрадахме уроците си в това отношение". Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева на първата национална конференция "Учи, за да работиш", организирана от вестник "24 часа".
"Когато говорим за патриотизъм, смятам че да кажем "Учете, за да работите за България", е един много патриотичен призив.
 
Според Меглена Кунева министерствата на образованието, на труда и социалната политика и на икономиката заедно с бизнеса трябва да разчертаят какви професионални гимназии има и какъв бизнес и да свържат предлагането с търсенето. Можело се нарече национална карта на трудовия пазар.
 
"Защо е важно дуалното образование до 2018 г.?Търсенето на кадри със средно образование ще се увеличи със 70 процента, а работните места - с 83 000. Дуалното образование ще намали младежката безработица и ще улесни достъпа до трудовия пазар на хората между 16 и 24 години", каза още Кунева.
 
Тя обясни че политическата воля за признаване на важността на дуалното образование е факт. 
www.24chasa.bg/Article/5317677
 
Миглена Кунева – вицепремиер и министър на образованието и науката
Вече имаме карта на професионалното образование в помощ и на учениците, и на бизнеса
Pазговарям непрекъснато за образование с министър-председателя и мога да ви уверя, че българското правителство следващите години ще има неотклонно на фокус образованието. Това е добра новина.
Няма правителство, което да не иска да се похвали с резултати в образованието. Въпросът е какво сме готови да дадем, за да се случи това. За мен пропускът за модерно образование е учителят. Подкрепата за образованието минава през подкрепа и професионализация на учителя.
Много се притеснявам, когато видя опозиция на образованието. За мен това е напълно неприемливо.
Ето една сфера, в която бихме могли да кажем, че имаме обща национална цел. Можем да спорим с кое да започнем първо - аз казвам, че това трябва да бъде учителят, някой друг може да каже - бюджетът. Въпросът е обаче да бъдем водени от една голяма цел - качество на образованието. От детската градина, от предучилищното образование до учене през целия живот. Качествено.
Осъзнаването на тези процеси като несвършващи е важно, за да постави не просто образованието, а нашите живот и икономика в релси, които да ни отведат при успешните държави.
Къде е професионалното образование и какво направихме дотук?
Първо, промените в Закона за професионално образование и обучение са ориентирани към повече практика в реална работна среда и възможност за участие на бизнеса във всеки един момент на обучението.
Второ, имаме карта на професионалните училища, която дава пълна информация за инвеститорите, учениците и родителите - къде и какви кадри, по какво професионално направление се подготвят.
Трето, даваме по-широки функции на местната власт при регистрирането на професионални училища според потребностите на икономиката в региона. Това е локомотив, който може
да изведе
реформата на
скоростна
отсечка
Професионалното образование и обучение се нуждае от изцяло нова концепция и закон, с които да обърнем общественото мнение, което фаворизира висшето образование и води до масовизацията му. Затова форуми като този, отново благодарности към “24 часа”, са изключително важни. Във всяко кътче на страната трябва да стигне посланието, че е по-добре да имаш професия, която ти гарантира сигурна работа, добра заплата и добър стандарт на живот, отколкото да си безработен с диплома за висше образование.
Каквато е ситуацията в туризма - само 20% от завършилите висше образование “Туризъм” си намират работа по специалността.
Ще привлечем интереса на младите хорая като им покажем успели хора, които нямат висше образование, но са добри в професията си и са важни с уменията си.
Промените в Закона за професионалното образование и обучение са т.нар. малки промени. Следващата крачка е да направим концепция и на нейна база да предложим добре измислен закон на XXI век.
Какво включват промените в закона:
- Нови изисквания за придобиване на професионална квалификация за ученици и деца, навършили 16 г.
- Регламентиране на изискванията за изработване на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии, учебните планове и учебните програми.
- Променят се статутът, редът и условията на откриване, преобразуване, промяна и закриване на професионалните колежи. Заличават се професионалните училищни центрове за квалификация на обучаващи се, създадени в рамките на проект и закрити след приключването на проектните дейности.
- Променяме съотношението на теоретично и практическо обучение. в полза на практика в реална работна среда.
- Друг нов момент е уреждането на завършването на професионално образование и обучение и неговото документиране според разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.
- Регламентира се редът на издаване на документи за придобита квалификация от професионалните колежи и центровете за обучение.
- Допълват се функциите на общините за откриване, преобразуване, промяна и закриване на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както и назначаването на директори на общинските колежи. Местната власт може най-добре да прецени в региона какви кадри са необходими и как могат да бъдат задържани с добра заплата.
Голяма част от новите моменти са в пряка зависимост от подзаконови актове, които трябва да се разработят до 6 месеца от приемане на закона. Например изискванията за придобиване на професионална квалификация за учениците в съответствие със закона.
И първите ученици по този закон ще бъдат постъпващите в осми клас през учебната 2017/2018 г. Изискванията за лицата, навършили 16 г., могат да се прилагат веднага, а тези за откриване, преобразуване и закриване на професионалните колежи - до 1 г. след влизане в сила на закона.
Заложените промени трябва индиректно да стимулират децата чрез възможностите за участие на бизнеса.
Фактите са: имаме
гарантиран
достъп на
участие за
бизнеса
Имаме възможност да направим така, че децата да работят и да учат успоредно в зависимост от условията на тяхната възраст и изискванията по закон. Имаме много силно присъствие и въвличане на общините. Това са трите стълба, на които трябва да стъпи това образование, за да може то да бъде устойчиво.
Има обаче още нещо, което е важно да разберем. Образованието е престиж. Желанието да знаеш, да направиш нещо с това, което си придобил като професионално образование, е въпрос каква оценка като престиж ние даваме на хората, които са с професионални умения. Това няма да го намерим между кориците на закона. Това е нещо, което трябва да направим като крачка всички ние и да уважаваме труда си. Всеки, където е най-добър, да знае, че ще получи оценката и доверието на обществото, защото може и защото съвестно си гледа работата.
Така че “Учи, за да работиш”, е чудесна първа крачка. А “Работи, за да учиш винаги”, е следващата, за която се надявам, че може да бъде след някоя друга година предмет на допълнително разширяване на вашата чудесна инициатива.
www.24chasa.bg/mnenia/article/5562337