КАЛЕЙДОСКОП

Родолюбие и българска духовност в Мадрид

11 май 2016

 

 

Открит урок на тема: 140 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ с обединените усилия на Първо българско училище „ Св. Иван Рилски“ и Първа българска гимназия „ Йордан Йовков“, гр. Мадрид

 

На 24 април в ПБУ „Св.Иван Рилски” в Мадрид се проведе открит урок на тема: „ 140 години от Априлското въстание“.  Събитието е от най-важните в Българското Възраждане, предизвиква размисъл за българската идентичност.

 

Основите на Априлското въстание се полагат в Гюргево. През ноември 1875 г. там заседава революционен комитет, с председател Стефан Стамболов, а в  състава му влизат Панайот Волов, Никола Обретенов, Георги Бенковски. За много кратък период е подготвен план за действие. Българските земи са разцделени на 5 революйционни окръга: Търновски ( с апостол Стефан Стамболов), Сливенски (с апостол Иларион Драгостинов), Пловдивски (с апостол Панайот Волов) и Врачански (с апостол Стоян Заимов). Родолюбците са убедени, че трябва да се действа бързо и решително,  но времето за подготовка е недостатъчно.

 

За голямото историческо събитие на учениците говори Пенка Цветанова. Тя разказа за дните славни на народен подем, геройство и трагизъм. Представи обявяването на въстанието в Копривщица, разказа за Хвърковатата чета на Бенковски и четата на поп Харитон в Дряновския манастир. Учениците научиха за изключителния героизъм на въстаналите и за свидните жертви – 30 000 българи, за това какво мисли княз Алексей Церетелев, руски дипломат, застъпник на българската кауза.…И още много интересни факти.

 

Ученици от пети и шести клас изпяха възрожденски песни. И бяха възторжено аплодирани.

 

Вторатачаст от урока премина под надслов  “Без образование няма свобода и без свобода няма образование”.  Предложени бяха документален филм и изложба за образованието по време на Възраждането, предоставени от Националния музей на образованието в гр. Габрово. В срещата с учениците участва г-жа Юлия Личева, представител на музея, която поясни, че това е единственият в България специализиран музей, проследяващ развитието на българското просветно дело от създаването на славянската писменост и до наши дни.

 

Музеят се помещава в едно от крилата на първото светско училище в България – Априловската гимназия. В музея се проследява развитието на писмеността през турското робство, напредъкът през Възраждането. Предложена е и въстановка на взаимното училище. Има киносалон и специализирана педагогическа библиотека.

 

Представеният от музея документален филм ни изясни какво е било българското училище преди Освобождението и по какви учебници са се учили децата по време на Възраждането. Научихме, че много от дейните участници в Априлското въстание са възпитаници на български училища.

 

Изложбата ни  представи развитието на училищата през Възраждането– от килийните училища,  през елино-българските училища и до откриването на първото българско светско училище през 1835 г. – Априловската гимназия. Изложбата бе разгледана  с голям интерес отученици, родители и гости.

 

Благодарни сме на музея в Габрово за предоставената възможност да се запознаем с документалния филм и изложбата.

 

В информация, изпратена от г-жа Петя Цанева, председател на Асоциация „ Балкан“, Мадрид, зам.председател на АБУЧ

Снимка: Къша-музей на Георги Бенковски в Копривщица