КАЛЕЙДОСКОП

Етнически българи в Албания желаят да учат в България

30 март 2016

 

 
На 15.03.2016 г. бе проведена среща между представители на Посолството на Р България в Тирана, МОН, ДАБЧ
 
и кандидат студентите от област Корча, която включва, етнически българи от Преспа, с. Връбник и с. Бобощица.
 
Бяхме приятно изненадани от големия интерес от страна на кандидат студентите през тази учебна година.
 
Особени благодарности, отправяме към Посолството на Р България в Тирана, ДАБЧ и МОН, че направиха възможна срещата в Корча.
 
Пращаме ви няколко снимки от срещата!
 
Поздрави от ръководството на Дружеството!
 
 
 
ДРУЖЕСТВО ЗА БЪЛГАРО-АЛБАНСКО ПРИЯТЕЛСТВО