СРЕЩИ

Меглена Плугчиева: Първата задача е да спечелим родителите за дуалното обучение

16 март 2016

 

 Опасенията на учителите, че системата ще застраши работата им, са неоснователни, казва Меглена Плугчиева, посланик на България в Швейцария
С Миглена Плугчиева разговаря Тихомир Тончев
- Г-жо посланик, Швейцария е водеща страна по всички икономически показатели. Може би тайната за това е дуалното им обучение. Но как са успели да убедят родителите и децата в предимствата на тази система?
- Това е процес с много стъпки и дълга традиция, която е изграждана в годините. Ще дам пример с техния Ден на бъдещето, защото показва отношението им. На него родителите водят децата си още от невръстна възраст в предприятието, където работят. По този начин се
създава
емоционална
връзка с мястото
на работа
и е изключително впечатляващо.
Но това е само един елемент на възпитание, което се прилага. Отделно в задължителното училище швейцарските учители започват да подготвят младежите в 7 стъпки с този модел на дуално обучение. Водят ги в предприятията, и то преди да говорим изобщо за влизане в системата, още до 13-14 години. Постепенно става запознаване с модела - посещават центровете за професионално обучение и професионалните училища. Идеята е да се визуализира дуалното обучение и да се видят какви са предимствата. А именно, че там имат възможност да работят с машини, че могат да получават и заплащане, едновременно с ученето... Постепенно се минава през седемте етапа - от оценка на личните качества през запознаване с дуалното обучение, възможността за избор и сравнение, конкретно запознаване с професията, вземане на решения каква да бъде, реализирането му и накрая влизане в системата.
- Как е изградена системата на дуалното обучение в Швейцария?
- Системата е градена поне от 100 години. Последният вариант на закона за професионално образование е от 2002 г. Партньорите са три - държавата, кантоните и бизнесът. Всеки е с ясно разпределени ангажименти и има перфектна координация помежду им. Финансирането става чрез фондове за професионално обучение, които се създават отново от закона и се поддържат от бизнеса с участието и на държавата. 60% от финансирането е пряко от бизнеса и фонд “Професионално обучение”, като тази инвестиция му се връща, защото гарантира висококвалифицирана работна ръка. 40 на сто се осигуряват от държавата.
В дуалното обучение има пряка и непосредствена връзка между теория и практика. Децата са 1-2 дни седмично в професионално училище. Там общообразователното обучение е 1/3 от учебния план, а професионалното специализирано обучение - 2/3. Провеждат се практически курсове в професионалните центрове.
Реалната заетост
в предприятието е
3-4 дни седмично
Всеки ученик работи по договор, сключен от родителите му с предприятието, като му се плаща 1/3 или 2/3 от заплатата там.
Над 90% от младежите в Швейцария завършват средно образование, като от тях над 70 на сто - дуално. В системата са включени 230 професии от различните сектори - индустрия, услуги, здравеопазване, селско стопанство, строителство.
- Приложим ли е обаче швейцарският модел и за България, тук действителността се разминава с тяхната?
- Наготово вероятно не може да се приложи. Но има тези принципни положения, които да ни помогнат да намерим свой модел. Това означава, че първо ние трябва да спечелим родителите, че те трябва да стимулират децата си в тази посока, а и учителите също трябва да стоят зад тази кауза.
- Сега по-скоро българските учители изпитват резерви към дуалното обачуние, дори имат притеснения от него и се явяват известна опозиция на процеса.
- Това е от неразбиране и непознаване на модела. Дуалното обучение не лишава учителите от работни места. Напротив - даже ще нарасне нуждата от професионално подготвени учители.
Другите ключови моменти, с които трябва да започнем, е бизнесът да каже какви са нуждите му в различните сектори на икономиката. Това става чрез браншови организации и информацията се обобщава - има нужда от толкова шлосери, електротехници... И съответно се водят разговорите между бизнеса и центровете за професионално обучение.
- Но кой ще работи в тях, за да бъдат обучавани децата? Трябва някой предварително да е подготвен.
- Така е. Както се обучават децата, така е и необходимо да се обучават обучителите.
- Какви са следващите стъпки, които трябва да реализират в България, за да стане факт дуалното обучение?
- Трябва да се съсредоточим сега в това бизнесът да обяви какви нужди има, държавата да осигури съответните професионални обучителни помагала и обучители, за да даде възможност децата наистина да получат тази система на обучение. И медиите да дават добри практики, да показват паралелно, за да се води процес на възпитание. Трябва да се създаде усещане, че тези професии са престижни, че те се уважават в обществото и
гарантират
перспектива
на младежите
И, разбира се, шанс за работа, след като завършат. Това са най-важните неща, които непременно трябва да бъдат направени.
Точно българо-швейцарският пилотен проект, който вече работи, дава тези малки стъпки, през които трябва да се мине, за да се направи цялостната реформа.
- При пилотните проекти има гарантирано финансиране от донор. Как обаче ще става издръжката на дуалното обучение у нас, откъде ще дойдат парите?
- Първо, българската държава осигурява сериозни средства за образование. Те просто трябва да бъдат насочени. Второ, от ЕС получаваме наистина много сериозни средства точно за борба с младежката безработица. Така че е въпрос на добра координация всички тези средства да бъдат впрегнати, за да може да се купи оборудване и да се създадат центрове за професионална практика. На професионалните гимназии да се помогне за обучители и съответно за учебници, които да бъдат предоставени за целия този процес.
Със сигурност няма да стане от днес за утре. Искат се постоянство, сериозна, активна работа и подадена ръка от всички участници в процеса. И както се казва в китайската поговорка - “Ако искаш да спечелиш бързо, трябва да сееш ориз, ако искаш да печелиш в средносрочен план - засади гора, а ако искаш дългосрочно - инвестирай в образование”.
www.24chasa.bg/Article/5323703