КАЛЕЙДОСКОП

Издигане на националния трикольор в Чикаго

25 февруари 2016

 

 
Церемония по издигане на националното знаме в центъра на гр. Чикаго по повод 3-ти Март - Ден на Освобождението на България
 
Уважаеми Дами и Господа, 

Генералното консулство на Р България организира за поредна година празнична церемония по повод Националния празник на Републиката 3-ти Март. За да имат възможност повече българи да празнуват заедно в центъра на град Чикаго под звуците на националния химн на България, съвместно с българските училища в Чикаго, избрахме съботния ден – 27 февруари 2016 г. за провеждане на тържеството. Началото на церемонията ще бъде точно в 12.00 ч. и ще продължи до 13.00 ч. Празничната културна програма след протоколните поздравления ще бъде отново предоставена на децата от българските училища в Чикаго. През тази година, както и през 2015 г., отново ще имаме възможност да използваме закритото помещение на Daley Plaza (50 W Washington St, Chicago, IL 60602), като не губим правото си да преместим празненството на открито при необходимост.   
 
За повече удобство на присъстващите е в ход записване за организиран транспорт от началните точки в различни предградия, които бяха използвани в предишни години, като желаещите се записват в българските училища.
 
Провеждането на празника в неработен ден с трибуна, озвучаване, охрана, застраховки и осигуряването на транспорт пораждат административни разходи към местни институции, които са варирали между $4200 и $4800 долара, като всички разходи са публично достъпни. Няколко години разходите бяха поемани само от един спонсор, чийто принос редовно сме обявявали публично с поканите за събитието. Същият спонсор е декларирал желание и готовност отново да спонсорира провеждането на празненството през 2016 г., което е похвално.  Редно е да се знае, че Генералното консулство на Р България няма ограничения за броя на спонсорите/дарителите и всички желаещи да подпомогнат провеждането на празненството на 3-ти Март или други събития в интерес на българската общност могат да се свържат с нас на адрес: consulate.chicago@mfa.bg . Единствените условия за приемане на целеви спонсорства/дарения е те да се приемат само срещу сключване на договор за спонсорство/дарение между ГК Чикаго и спонсора/дарителя и да бъдат разплатени само по банков път (с чек, банков превод или money order), като всеки дарител сам определя размера на своя принос. Генералното консулство на Р България в Чикаго не може и не приема суми, които надвишават размера на направените целеви разходи.
 
Както и до сега, имената на всички спонсори/дарители ще бъдат упоменати при разпространението на поканата за събитието и отделно табло с имената ще бъде изложено на събитието, докато направените разходи отново ще бъдат публично достъпни.   
 
Моля да си запазите при възможност датата 27 февруари 2016 г. свободна от други ангажименти за празничната церемония по издигането на националния флаг и изпълнението на националния химн на Република България!
 
С уважение:
Симеон Стоилов
Генерален консул
 
http://www.bulgariasega.com/usa_canada_bulgari/usa-central/28267.html