КАЛЕЙДОСКОП

Сурвакари в Торонто

20 януари 2016

 

 
                                                     Сурвакари в Генералното консулство на Република България в Торонто
 
На 4 януари 2016 г. Генералното консулство на Република България в Торонто бе посетено от група сурвакари от Детската академия на познанието „Родна стряха”. Редом с творческия си ръководител г-жа Женя Попова, сурвакарите г-ца Магдалена Георгиева, г-ца Мишел Делева и г-ца Йоана Георгиева пожелаха на състава на ГК много здраве и успешна 2016 г.
 
От днес на видно място в задграничното представителство е окачен календарът на академията за 2016 г., изпъстрен с великолепни авторски рисунки на възпитаниците на „Родна стряха”.
 
Детската академия на познанието „Родна стряха” е проект, насочен към българските деца в Торонто. Под формата на кръжоци и ателиета се предлгат педагогически програми в две основни направления – изобразително изкуство и езикознание.
 
Учебните планове на академията са разработени във връзка с празничния и традиционен календар на България.
 
Информация на Генералното консулство на Република България в Торонто, Канада