АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Благотворителна инициатива „Българската Коледа”

15 декември 2015

 

ТЕМА НА „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ 2015/2016 „ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА В РЕАНИМАЦИЯ“
Критичните здравословни състояния, при които децата се нуждаят от реанимация и интензивно лечение, най-често са причинени от: инциденти; тежко общо заболяване; пред или след оперативна интервенция; рискови новородени – недоносени, с вродени малформации, инфекции и др.
 
Почти 5 % от постъпващите за болнично лечение деца са в тежко състояние, със заплашващи живота нарушения в жизненоважни функции, налагащи незабавна висококвалифицирана помощ.
 
Тези състояния при децата протичат динамично и при липсваща спешна помощ, своевременна и точна диагностика, и стартиране на адекватно лечение, често настъпват необратими промени в засегнатите органи и системи, водещи до тежка инвалидизация за цял живот или загуба на детски живот.
 
Повече информация за дарители:
http://bgkoleda.bg/celi-na-balgarskata-koleda#
http://bgkoleda.bg/pravila
 
ПРАВИЛА
V. ДАРИТЕЛСКА БАНКОВА СМЕТКА
11. Дарителската банкова сметка е в лева при "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД на специален режим на обслужване и предназначение, съгласно сключен договор БНТ № 8847/14.11.2007г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
BIC:UBBSBGSF
IBAN:BG13UBBS80023300186210
12. Титуляр на сметката е Българската национална телевизия.
 
В отделенията за реанимация и интензивно лечение денонощно се борят за живота на всяко дете изпаднало в критично състояние. Непрекъснато се мониторират жизненоважни параметри на крехкия детски организъм, благодарение на което лекарите всеки момент могат да се намесят и да направят възможното за да променят хода на заболяването…
 
Комплексният подход и използването на високотехнологична съвременна апаратура в лечението на тези деца съществено подобрява тяхното състояние и намалява случаите на тежко инвалидизиране или загуба на безценен детски живот.
 
Затова тринадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ насочва своите усилия в подкрепа на децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение.
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ! ДАРИ И ТИ!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА НОМЕР 1117 ЗА М-ТЕЛ, VIVACOM И GLOBUL.
ОБАДЕТЕ СЕ НА НОМЕР 09001117 ЗА ФИКСИРАНИ АБОНАТИ НА VIVACOM И MTEL.
 
Голяма част от децата, преминали през реанимация и интензивна терапия, следствие от злополуки, тежки заболявания или рисково родени, имат нужда от подпомагане за специализирана диагностика, медикаментозно лечение, медицински изделия и помощни средства, рехабилитация и др. Успоредно с това, инициативата протяга ръка за поредна година към всички болни деца в България, имащи нужда от подкрепа.
 
Навременната и прецизна диагностика, и оптимално лечение е от особено значение за овладяване на състоянието на засегнатите деца. В по-голямата си част те изискват непрекъснато наблюдение и проследяване от мултидисциплинарен екип, което се осъществява в отделенията по детска реанимация и интензивно лечение към специализирани детски клиники или центрове в университетските многопрофилни болници. За тази цел е необходимо тези лечебни заведения да бъдат обезпечени с апаратура за диагностика и мониториране, както и апарати, подпомагащи определена функция на организма.
 
Повече информация за дарители:
http://bgkoleda.bg/celi-na-balgarskata-koleda#
http://bgkoleda.bg/pravila
ПРАВИЛА
V. ДАРИТЕЛСКА БАНКОВА СМЕТКА
11. Дарителската банкова сметка е в лева при "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД на специален режим на обслужване и предназначение, съгласно сключен договор БНТ № 8847/14.11.2007г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
BIC:UBBSBGSF
IBAN:BG13UBBS80023300186210
12. Титуляр на сметката е Българската национална телевизия.
 
 
Една от основните задачи в неонаталните звена е да извършват своевременно диагностициране на рисково родените деца, да се стабилизират основните им жизнени показатели и да се спаси живота им. В тази връзка е наличен недостиг наапаратура за изкуствена белодробна вентилацияехокардиографско изследване, за мониториране на основните жизнени функции и др.
 
 „…Благодаря на всички Вас, които със своя дарителски жест показвате, че сте съпричастни към съдбата на болните деца…Сред вас са хора с различни възрасти, изповядващи различна религия, с различни професии, представители на бизнеса, българи от различни краища на света. Всички вие проявихте благородство в името на болните деца и доказахте, че дарителството е достойна кауза за всеки истински човек”. се казва в Обръщение на г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България.
http://bgkoleda.bg/obrashtenie-na-prezidenta
 
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ! ДАРИ И ТИ!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА НОМЕР 1117 ЗА М-ТЕЛ, VIVACOM И GLOBUL.
ОБАДЕТЕ СЕ НА НОМЕР 09001117 ЗА ФИКСИРАНИ АБОНАТИ НА VIVACOM И MTEL.
 
http://bgkoleda.bg
Използвана е  Информация, публикувана на  сайта на инициативата „Българската Коледа”.