АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Среща на председателя на ДАБЧ с банатските българи в Дудещи Веки /Стар Бешенов/, Румъния

10 ноември 2015

 

 
 
 
На 26 и 27 октомври т. г. председателят на ДАБЧ Борис Вангелов посети Дудещи Веки и осъществи срещи с представители на Съюза на банатските българи и на общинското ръководство на селището.
 
Вечерта на 26 октомври бе проведена среща в „Банатската българска къща”. Сградата е обновена и поддържана от Съюза на банатските българи със седалище в Тимишоара, като се използва част от субсидията, отпускана ежегодно от румънската държава. В дискусията взеха участие почетният консул на Р България в Р Румъния и кмет на селото Георги Наков, всички общински съветници и директорката на Теоретичния лицей „Св. Св. Кирил и Методий”.
 
Обсъдени бяха въпроси, свързани със състоянието на селището, в което живеят 2 700 българи от общо 4 000 души население. Преди две години там бе чествана тържествено 275-годишнината от основаването на селото, по повод на която ДАБЧ удостои Общината с паметен медал „Иван Вазов”. В Дудещи веки се намира най-активният филиал на Съюза на банатските българи. Организацията разполага със собствени сгради, в които се помещават: Музей на банатските българи с хотелска част и спортна площадка; Клуб „Банатска българска къща” – сграда с 14 стаи за нощувка на гости, кухня, приемна и голям двор с изградена сцена. Поддържат се два фолклорни ансамбъла – „Палкенка” и „Бешеновенка”, носители на награди от фолклорни фестивали в България, Румъния и в чужбина. В тази връзка бе отделено внимание на предстоящото 12. издание на фестивала „Яко Ронков”, което ще се проведе на 21 ноември. В програмата е включен и 10-годишния юбилей на едноименния мъжкия хор. Празникът традиционно е подкрепян от агенцията. През тази година ще бъдат предоставени български национални костюми. 
 
На следващия ден преди обяд се проведе среща с отец Иван Василчин и бе посетен българският католически храм „Света Богородица”. Отец Василчин показа Хрониката на Стар Бешенов, написана на латински език в периода 1840 – 1850 г. въз основа на документи, намиращи се в Парохията и ползвана някога от акад. Любомир Милетич, посещавал селището. Българският превод е готов, но не достигат средства за отпечатването на фототипно издание на книгата.  
 
Осъществено бе посещение в Теоретичния лицей „Св. Св. Кирил и Методий”. Всяка година ученици от училището участват в Спартакиадата, организирана от ДАБЧ за младежи от българските общности в държавите от Югоизточна Европа. Лицеят е приемник на основаното през 1745 г. българско училище. По статут е румънско държавно училище с изучаване на български език. Финансира се от държавата и общината. Обучението по български език се провежда по 3 часа седмично. Подпомага се и от българската държава по линия на НП „Роден език и култура зад граница”, специално в частта за опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина. За настоящата учебна година са одобрени средства в размер на 10 000 лева. От училищното ръководство бе отправена молба ДАБЧ да предостави учебници по българска литература за гимназиалните класове.
          
  Коянка Димитрова, директор на дирекция „БО и ИД”