КАЛЕЙДОСКОП

Референдум: 25.10.2015. Гласуване

20 октомври 2015

 

 
С указ президентът на Република България Росен Плевнелиев определи 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите”. 
 
Българите в чужбина могат да гласуват на референдума в 312 избирателни комисии(СИК), разположени в 45 държави. Най-много СИК по света ще има в САЩ, Испания и Германия.
 
Пълният списък с държавите и секциите по градове можете да видите чрез:
 https://www.cik.bg/bg/decisions/2464/2015-10-03
 
Гласуването на референдум е знак за активна гражданска позиция и заявено отношение към развитието на страната.
Организациите на българите в чужбина винаги са работили във взаимодействие с българските дипломатически представителства в чужбина.
 
Българите по света е важно да подпомогнат българските дипломатически представителства в чужбина при организирането и провеждането на референдума.
 
Съобщаваме, че в секция Национален референдум ЦИК е открила и подсекция Разяснителна кампания, където се качват видеоклипове и други материали. Можете да ползвате линка: www.cik.bg/bg/36
 
ГЛАСУВАНЕ В ДЕНЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ
 
В деня за гласуване за националния референдум гласоподавателят се явява в секционната избирателна комисия. Легитимира се пред член на комисията с личната си карта (със зелен паспорт – само гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г.).
 
След вписване на данните от личната карта той получава бюлетината за гласуване в националния референдум и непрозрачен плик от член на СИК.
 
Гласува за националния референдум, като поставя знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, върху квадратчето с избрания от него отговор на въпроса – „ДА“ или „НЕ“. Сгъва бюлетината и я поставя в плика.
 
Излиза от кабината. Пуска плика в кутията за гласуване за националния референдум и се подписва в списъка за гласуване в националния референдум.
 
Документът за самоличност на избирателя се връща след полагане на подпис в списъка за гласуване в референдума.
 
ЗА ДА Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН ВОТЪТ ВИ:
1. Не пускайте бюлетината в избирателната кутия без плик!
2. Не гласувайте с бюлетини, които не са по утвърдения образец! (Образеца ще видите на таблото пред всяка СИК.)
3. Не зачертавайте бюлетината изцяло!
4. Не зачертавайте и двата отговора!
По информация на ЦИК
Заб. Материалът се публикува едновременно в Родина и РодинаКонсулт