КАЛЕЙДОСКОП

Българска духовност в Сао Паоло, Бразилия

19 октомври 2015

 

Българското училище – извор на българска духовност
В Сао Паоло, Бразилия, в резултат на съвместните действия на посолството на Република България в Бразилия с г-н Михаил Кръстанов, е разработен и подкрепен от посолството образователен проект.
Българското училище се грижи за съхраняването на българската духовност сред малките българчета в Сао Паоло. Възпитава ги в дух на родолюбие и траен интерес към родното слово.
Обучението се осъществява по програми на МОН и учебници на издателство „Просвета”.
Преподавателите могат дда ползват изпращани им сп.”Аз, Буки”, сп.”Литература”, сп. „Педагогика”.
Новата учебна година се открива на 20 септември в офиса на ТИС към посолството в Сао Паоло. Там ще се провеждат и учебните занятия.
В информация на посолството на Република България в Бразилия
Снимка:Сао Паоло, Бразилия, архив