ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Кариерният форум – млади професионалисти пред избор: къде и как?

02 октомври 2015

 

Кариерният форум („Кариера в България.Защо не?”) е една от тези инициативи, които са традиционни, силно привлекателни за младите хора. Инициативата е запазена марка за съчетаване на интереси между партньори.
Младите хора намират в тази инициатива едно добро решение да видят много фирми и от лидерите в бранша събрани накуп.
Работодателите, от своя страна, контактуват с висококвалифицирани и мотивирани за кариера в България млади хора.
Съобщено е, че 2/3 от младите хора с образование и опит в чужбина, посетили форума, са намерили вече работодател.
Кариерният форум е място за новини и съпоставки: накъде и как е ориентиран моят избор?
При това, от брошури, презентации, водени разговори, се предлага внимателно и коректно точната насока на търсеното: моите задачи, моите отговорности, моите предизвикателства.
Всеки млад човек може да намери работа, която да го увлече в професионален план. И да види той в нея своето развитие и израстване. Стига да е повярвал в качествата си и успеха.
Успешният старт в кариерата пък е най-точно осмислян чрез конкретни истории, заявени умения и посочени за конкретната позиция предизвикателства.
Специалистът по маркетинг на социалните мрежи, примерно,  има образование в специалност „Връзки с обществеността”. От полза са му допълнителните знания и умения: образование по публични или маркетинг комуникации.
В задълженията на специалиста влизат и проучване на конкуренцията, и съвместна работа с графични дизайнери, и комуникация с клиенти…
Предизвикателство е подходът, това, че в тази професия няма доказан и универсален път за работа. Както сам той се изразява, работата му е „синоним на постоянно адаптиране и смяна на подхода”.
Друг случай. Инженерът по продажби в „Трелеборг – България” има диплома, свързана с двигатели с вътрешно горене. Специализирал е с технически курс, като механик на самолети Ан 2.
Позицията изисква осъществяване комуникация на много екипи от различни производства и логистични отдели в различни фабрики.
Предизвикателство за инженера е възможността да се труди по разработване на нови пазари и територии.
Кариерата на професионалиста в „Трелеборг” стартирала, след като разбрал, че се открива позиция инженер-продажби в компанията…И  представил кандидатурата си.
…Трети случай. Специалистът по качествен контрол – QA е завършила езикова гимназия. След това е учила в специалност софтуерно инженерство в Софийския университет.
Запозната с различните роли при разработването на софтуер, тя е работила и като стажант по европейски програми за професионално развитие…
Като отговарящ за качествения контрол, задължението на експерта е да проследява целия процес на софтуерна разработка – от начало и до край.
Отговорността в случая се състои в дефиниране на методологии, които трябва да бъдат следвани, внасяне на добри практики в проектите, предлагане на анализи и тестови сценарии.
Предизвикателство в работата е да се оценят бизнес-стойността и нуждите на крайния потребител, смята QA специалистът.
Трима млади хора, три различни кариери. Личната история „подсказва” какво е необходимо на професионалиста, за да успее и успява: знания, иновативно мислене, прилагане на добри практики, прецизна оценка на предизвикателства…
И в трите случая ударение се поставя върху креативното мислене и комуникативните умения - две много важни характеристики на младия човек с кариера днес.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”