КАЛЕЙДОСКОП

Вицепрезидентът Маргарита Попова участва в срещи в Сърбия

01 октомври 2015

 

 
 
Маргарита Попова подкрепи обединение на сдруженията на българското национално малцинство в Сърбия
 
Вицепрезидентът Маргарита Попова обяви подкрепата си за подготвяното обединение на сдруженията на българското национално малцинство в Република Сърбия в единна асоциация. Идеята беше представена по време на среща на вицепрезидента в сръбския гр. Ниш с генералния консул на страната ни в града Атанас Кръстин и ръководствата на сдруженията на българското национално малцинство „Балкан" и „Цариброд" в Ниш. От 20 до 22 септември вицепрезидентът беше на работно посещение в Република Сърбия, където се включи в тържествената програма, организирана от българските Културно-информационни центрове в Босилеград и в Димитровград в навечерието на Деня на Независимостта на България.

Регистрацията на Асоциацията е в процес на подготовка и целта ни е по-голяма сплотеност и авторитет на българските дружества в работата им за подпомагането и единството на българската общност в Сърбия, обявиха по време на срещата в Ниш представителите на българското малцинство.

„Сред българската общност тук заедно с вас има лекари, учители и интелектуалци и вие сте лидерите, които могат да поведат българското национално малцинство към възраждане на духа", обърна се вицепрезидентът към ръководителите на организациите.

Генералният консул и представителите на българското национално малцинство запознаха вицепрезидента с проекти, които изпълняват по програмата на българското Министерство на външните работи „Участие на България в международното сътрудничество за развитие 2015". Със средства по програмата ще се организират безплатни курсове по български език, литературни вечери, фолклорни фестивали и кръгли маси. Паралелно с изучаването на българския език и литература да се изучава и българска история, препоръча вицепрезидентът. 

Наблюдава се повишен интерес от общини и институции от двете страни по програми за трансгранично сътрудничество, съобщи генералният консул в Ниш, като посочи за пример интензивните контакти между София и Ниш. Общността ни в Сърбия разчита и на активна работа от страна на създадената в края на 2014 г. Българо-сръбска стопанска камара. Перспективи за развитие има във всяка сфера на обществения и икономически живот на двете страни, споделиха представителите на българските организации.

На 21 септември на тържество в общинския културен център в Димитровград вицепрезидентът Маргарита Попова поздрави сънародниците ни по случай Деня на Независимостта на България. В Димитровград вицепрезидентът разговаря с председателя на Културно-информационния център Небойша Иванов и с кмета Зоран Джуров, с когото обсъди актуални въпроси, свързани с бъдещето на медиите на българското малцинство в града. 

В Босилеград вицепрезидентът проведе срещи с председателя на Културно-информационния център на българите в града Иван Николов и с представители на българската общност, а също и с кмета Владимир Захариев. Сред актуалните въпроси, поставени от българското малцинство в Босилеград, беше нуждата от помощ по проекти в рамките на трансграничното сътрудничество. България има подготвени експерти и те могат да помогнат за подготовката на проектите, от които регионът има остра нужда, споделиха представителите на българското малцинство.

В Босилеград вицепрезидентът присъства на организираното от културно-информационния център в града заключително събитие по проект „Детска олимпийска ваканция - Босилеград 2015", финансиран от Министерството на външните работи на България. Маргарита Попова отличи отборите финалисти и им подари сувенири, свързани с българския национален фолклор. „Децата дават чудесен пример на институциите за синхрон и сплотеност, когато се преследва и се постига успешно обща цел", отбеляза Попова пред участниците и гостите на тържеството.

Проектът „Детска олимпийска ваканция има за цел да осигури възпитателна педагогическа извънкласна дейност чрез спорт, изкуство, екология, приложни занаяти, оказване на първа помощ, опазване на обичаи и традиции, както и социализация на младежите, чрез развитие на взаимно сътрудничество, социално полезни дейности и изяви и развитие на детското творчество.
 
http://www.cross.bg/bulgarskoto-maltzinstvo-vitzeprezidentut-1481503.html