КАЛЕЙДОСКОП

„Конгрес на българите в Украйна” ни честити Съединението

08 септември 2015

 

 
Поздравителен адрес
 
*Уважаеми сънародници,*
 
Честит празник! Честито Съединение на Източна Румелия с Княжество България!
На 6 септември 1885 година се извършва исторически акт, който обединява
България. Това е пореден исторически урок, че съединението прави силата.
Когато по време на Берлинския конгрес през 1878 г. съдбата на България е
решена без нито един българин, тогава българският народ насочва своите
усилия към изграждане и утвърждаване на Княжество България. Благодарение на
ентусиазъма на хората, Северна и Южна България се съединяват.
 
Скъпи сънародници, от името на Всеукраинската обществена организация
„Конгрес на българите в Украйна“ пожелавам ви много здраве и успехи! Бъдете
мотивирани от победите на нашите предци, следвайте заветите им и вършете
добри дела, за да могат нашите деца и внуци гордо и достойно да се нарекат
българи!
 
*С уважение, *
 
*Юрий Граматик*
 
*Президент на *
*Всеукраинската обществена организация*
*„Конгрес на българите в Украйна“*