КАЛЕЙДОСКОП

24 май в Париж

11 юни 2015

 

Честит 24 май ! Честит празник на българската писменост - най-светлият български празник !
Българското училище в Париж „Паисий Хилендарски“ реши да отбележи един от най-българските празници с поредица от събития. В тях имаха възможност да вземат участие малки и големи, ученици от началните класове и по-големи ученици, учители и възпитатели, родители и приятели на училището.
            Още преди празника, учениците от 5. и 6. клас отидоха на посещение в парижката църква „Свети Кирил и Свети Методий“, 124, rue de Bagnolet, за да почетат живота и делото на създателите на българската азбука.
Малчуганите се подготвиха за светлия празник. Прочетоха и научиха нови факти от българската история, свързана с приноса на първоучителите, с политическата мисия, с делото им на книжовници и християнски мисионери
На 23 май организирахме в училището нашият Празник на Буквите. В центъра на вниманието бяха първолачетата. С гордост те показаха на родителите си, на по-големите ученици и на всички учители в училището колко много неща знаят и как хубаво умеят да пеят и да рецитират.
Залата беше пълна с развълнувана публика, очарована от малките артисти. По-големите ученици поднесоха приветствия и подаръци на първолачетата.
С цветя, балони, нестихващи ръкопляскания, с благодарност към първата учителка и много вълнение премина Празникът на Буквите…
Поздравяваме тези, които се явиха и се представиха достойно на изпити за национално оценяване на МОН.
В информация на Мила Петков, директор на българско училище "Паисий Хилендарски”, Париж