КАЛЕЙДОСКОП

Поздрав от Париж за пътуващите за 24 май в Рим

21 май 2015

 

Уважаеми колеги от всички училища, които се събирате тази година в Рим на
най-светлия български празник! 
 
Приемете нашите поздравления, че ще бъдете там, по свети за цялото
славянство места, по кътчета във Вечния град, свързани с български имена, с
български дух и история. 
 
Преди една година на 24 май 2014 група учители и ученици бяхме в Рим и с
китка цвете в криптата на базиликата "Сан Клементе", в монашеската килия на
Константин Кирил Философ, пред паметника на Иван Вазов...Тогава за първи път
училище "Кирил и Методий" в Париж постави началото на поклонение на гроба на
Константин Кирил Философ и обиколка във Вечния град, наречена "По
българските следи в Рим". Тази година нашето училище не може да се
присъедини към вас, но подкрепяме горещо идеята да се събираме всяка година
от всички краища на света на този майски ден. 
 
Уважаеми колеги, да се събираме в Базиликата при Първоучителя Константин
Кирил и ... да се събираме в Микулчице при брат му Методий - другия
Първоучител! Така всяка година на този ден през целия свят ще преминаваме
два лъча българи-просветители със своите ученици, посветили се на великата
идея за приобщаването на България към най-високите достижения на световната
цивилизация. Два лъча от духа, български, два лъча от поклон, признателност,
почит и завет, тръгващи и събиращи се на двете свети места - Римската
базилика и Микулчице, приютили завинаги основоположниците на славянската
книжнина, литература и култура. 
 
Тази година ние сме другият лъч, тъй като ще бъдем по местата, свързани с
мисията на Светите братя във Великоморавия. С китка цвете ще закичим
паметника им в Прага, ще се поклоним пред величието и значимостта на делото
им. В настоящата 2015-та година, когато се отбелязват 1200 години от
рождението и 1130 години от кончината на Методий, четири български училища
ще отдадем почит на Светите братя в Чехия, където се предполага, че почиват
тленните останки на Методий. През 863 г. братята Кирил и Методий донасят
славянската азбука във Великоморавия и развиват своята апостолска и
просветителска дейност там до 867 г. 
 
От 22 до 25 май ученици и учители от училищата-партньори в европейския
проект "Пролетни празници в Европа" по програмата "Еразъм плюс" ще се
съберем в Прага за втора среща в рамките на проекта. Представителни групи от
учители и ученици от Българско училище за роден език в Будапеща, Българско
училище "Азбука" в Дъблин, БСОУ " Д-р Петър Берон" в Прага и Българското
училище "Кирил и Методий" в Париж ще участваме в тържествата по случай 24
май. Ще почетем святото дело на братята Кирил и Методий като апостоли на
християнството сред славянските народи и като духовен мост между културните
и религиозни традиции на Източна и Западна Европа. 
 
На 24 май ще отбележим и 35 години от обявяването на солунските братя за
съпокровители на Европа. Да честваме този ден, колеги, като ден, в който
всички ние, просветителите отвъд пределите на България, градим бъдещето чрез
величието на духовния подвиг на Кирил и Методий!
 
Сърдечни поздрави,
 
Мария Атанасова
от името на ученици, учители, родители и управители 
на училище "Кирил и Методий", Париж


снимка: базилика "Сан Клементе", Рим