КАЛЕЙДОСКОП

Кръгла маса в Мадрид

18 май 2015

 

На 9 май 2015 година, Деня на Европа, в БНУ “Бачо Киро“, Алкоркон, Мадрид се проведе Кръгла маса за учители от български неделни училища в чужбина на тема „Тенденции в развитието на БНУЧ- нормативно регламентирана реалност в съвременната образователна среда“, организирана от Асоциация „СЛОВО“-асоциация на българските учители в Мадрид. Инициативата премина като част от училищните мероприятия на БНУ „Бачо Киро“, свързани с отбелязване на патронния  празник 11 май, 180 год. oт рождението на Бачо Киро, български учител, книжовник, историк, читалищен деец и фолклорист и 24 май-ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. На форума присъстваха 19 учители, представители на 8 български неделни училища в Испания. Бяха изслушани доклади, съобщения и презентации, подготвени в четири секции- „Аспекти на обучението по БЕЛ в подготвителната група в БНУ“,  „Съхранението на българския фолклор в чужбина“,  „Аспекти на образователната среда в БНУЧ“,  „Приложение на информационните технологии в БНУЧ“.
Основните теми, по които се дискутира, бяха свързани със спецификите на организацията на учебно-възпитателната работа в подготвителните групи, с аспектите на образователната среда в неделните училища, проблемните точки, взаимовръзките, мотивацията и пътищата за постигане устойчиво развитие на БНУЧ. Особено място в дискусиите бе отделено на приложението на информационните технологии с или без интернет в училище, използването на електронните учебници, Bee-bot, изработването училищен блог и училищен сайт, учителско и ученическо портфолио. С голям интерес бе посрещната темата за българския фолклор, мястото му в цялостната организация на неделното училище, правилното тълкуване на народните обичаи, провокирането на интерес у децата към българската народна песен, танц, празници и обичаи. 
Специален гост на Кръглата маса бе Илияна Илиева-Дъбова, основател и ръководител на БНУ „Св. Седмочисленици“, Реус, провинция Тарагона, Испания, автор  на най-популярните образователни блогове, няколко пъти номинирана за престижната международна награда Edublog Awards, създател на първата българска библиотека в Каталуня, както и на стотици видеоматериали, презентации, дидактични материали, по български език, история и география, в помощ на ученици и учители в България и чужбина, удостоена с грамота и плакет от ДАБЧ за популяризирането на българската духовност и култура в Испания.
В резултат на Кръглата маса, участниците приеха Заключителен документ, адресиран към институции и граждански сектори, отразяващ предложенията, направени в контекста на работата по секции, свързани с утвърждаване на вътрешноучилищната и междуучилищна въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на учителите от БНУЧ, с намиране на начини за дистанционно обучение на учителите с цел преквалификация, в контекста на ученето през целия живот и удовлетворяване на необходимостта от квалифицирани преподаватели в БНУЧ, както и отделяне специално внимание в бъдещи квалификационни дейности на вярната семантика на българския фолклор и неговото адекватно включване в дейностите на неделното училище.
Целите на организаторите на първия форум за учители от БНУЧ са свързани със запълване на една празнина в развитието на неделните училища, която се изразява в липсата на комуникация и обмяна на опит между учителите, в липсата на различни форми на надграждаща квалификация, насочена към билингвалното образование, към изучаването на български език като втори език, към прилагането на информационните технологии в учебния процес, с поставяне  началото на традиционни годишни срещи между учителите-„главните двигатели в процеса на обучение“, на които да се споделят проблеми и постижения, свързани с учебната работа  и с повишаване на педагогическата квалификация на вътрешноучилищно и междуучилищно ниво, защото „..не е нужно да търсим решение на всички проблеми в образователната ни система. Можем да започнем от себе си, като станем по-добри и по-вдъхновяващи учители, обучители, треньори.“
 
Ралица Цветанова, БНУ“Бачо Киро“, Алкоркон, Мадрид, БНУ“Елин Пелин“, Парла, Мадрид