КАЛЕЙДОСКОП

In memoriam: Антон Стамболийски(Прага)

17 март 2015

 

Напусна ни дългогодишният председател на Българската културно-просветна организация в Чехия инж. Антон Стамболийски.
            Инж. Антон Стамболийски е роден на 7 януари 1931 г. в гр. Дупница.Завършва гимназия през 1948г. в родния си град. През 1950 г. е приет в Строителния институт в София в специалност строително инженерство. Завършва с отличен през 1955 г.
            Важен прелом в живота му настъпва през 1957г., когато на базата на сключената между Чехословакия и България двустранна спогодба заминава на работа в Чехословакия. Първоначално живее в гр. Мост, а в 1971 г. се премества в Прага. Работи в редица големи строителни предприятия. След промените, през 1991 г., създава собствена строителна фирма, която ръководи до 1993 г. Това е времето, когато оползотворява целия натрупан опит и докрай разгръща способностите си, благодарение на което фирмата му печели респект, големи поръчки и успехи.
            Още с пристигането си в Чехия, Антон Стамболийски се включва активно в работата на Българската културно-просветна организация, чиито регионални центрове, наречени клубове, осъществяват връзка между българите, живеещи в Чехия. От 1971 до 1975 г. е председател на централния клуб в Прага. Повторно е избран на същата длъжност през 1999 г., а през 2002 г. е избран и за председател на цялата организация – пост, от който се оттегля през 2014 г. след поредния Събор на българите в Микулчице поради здравословни проблеми.
            През 2014 г.  инж. Антон Стамболийски е награден с паметния медал „Иван Вазов” на ДАБЧ за неговата дългогодишна активна дейност като председател на Пражкия клуб и на Българската културно-просветна организация в Чешката Република, за приноса му в създаването на Съюза на българите в Европа, както и за изграждането на паметника на Св. Св. Кирил и Методий и провеждането на ежегодните събори на българите в Микулчице.
Поклон пред светлата му памет!
От ръководството и служителите на Държавна агенция за българите в чужбина