КАЛЕЙДОСКОП

Проект „Празничен календар на моето семейство” в Чикаго

12 март 2015

 

Училище „Джон Атанасов” Народни празници, календари и мястото им днес

 

Календарът е едно от най-старите постижения на човечеството. Произлиза от думата „календи”, която в древен Рим е означавала първия ден на всеки месец. Освен за обозначаване на времето, съществуват и фолклорни празнични календари. Всяка култура притежава своя система от правила, които определят отношенията на хората по между им, създава норми и има регулативна функция, спрямо обществените взаимоотношения. Календарната регламентираност позволява на индивида да си служи с усвоените и препредавани през времето модели на поведение, при всеки празник.


Фолклорните празници днес обединяват християнски традиции с езически вярвания, вплитат характерни елементи на народния бит, природата и нейните закони. Чрез специфични за всеки случай ритуали, човекът е изразявал своите надежди за по-добър живот, за прогонване на злото от своя дом и от душата си. 


Българите имат уникални обреди и обичаи,
произлезли от това съчетаване на езически и християнски разбирания за света и втъкали свята колоритна нишка в целогодишния празничен календар. Претърпели някои метаморфози, придобили ново или по-различно звучене, те са просъществували и жилаво са устояли на времето.

Във връзка с изучаването на основните християнски и семейни празници, в училище „Джон Атанасов” се реализира проект на тема: "Празничен календар на моето семейство".

Цели на проекта бяха:
- Да затвърдят знанията на учениците по изучавания в пети клас раздел- "Празничен календар".
- Да се даде възможност за свързване на теоритичния материал с бита на съвременното българско семейство.
- Да се достигне до изводи за ролята и значението на фолклора  за запазването на идентичността на българския народ през вековете.

Проектите бяха изготвени под формата на доклади или power-point презентации.
Здравата традиция на народа да тачи своя празничен календар живее до днес, не само на територията на страната, а и във всеки български дом по света. 
 

Българското училище зад граница е важен стожер за запазване на идентичността. Учителите полагат изключителни и постоянни грижи да запознават своите възпитаниаци с българския фолклорен празничен календар, със свежестта на обичаи и традиции.
 

На снимката: Лъчезар Тодоров- 5-ти клас, Гергана Петкова-5-ти клас, Виктор Пасев-5-ти клас, Кристиян Златарски-5-ти клас/оператор


Отговорник по проекта: Ваня Налбантова

http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/23789.html