КАЛЕЙДОСКОП

Кръгла маса в Будапеща

27 ноември 2014

 

 
Кръгла маса по проблеми на образователния процес в българските училища зад граница
 
През последните години непрекъснато расте броят на българските училища в чужбина. Нараства и финансирането на образователните проекти на българите извън България от страна на българската държава.
 
Създадени са Постановление 334 от 2011 г. за дейността на българските неделни училища в чужбина. Продължава да функционира Националната програма "Роден език и култура зад граница”.
 
МОН вече организира през 2014г. във Виена кръгла маса, проведена съвместно с АБУЧ, за развитието на учебния процес в българските училища в чужбина.
 
Форумите, в които се разискват процедури и особености на образователния процес, са важни и полезни за българските учители извън България. Интересен момент този път бе включването на такъв форум в рамките на фестивала „Аз съм българче” – Будапеща 2014 .
 
Фестивалът в Будапеща даде възможност на съорганизаторите от унгарска страна да заявят в програмата му кръгла маса. В нея участваха български учители в чужбина и експрети от МОН. Модератор бе г-жа Светла Кьосева, директор на Българското училище за роден език в Будапеща, главен редактор на сп.”Хемус”.
 
Кръглата маса се състоя на 22 ноември и предложи три водещи презентации – една от МОН и две от българските общности в чужбина по ключови теми на образователния процес в българските училища по света.
 
Развитието на образователния процес през последните години в българските неделни училища в чужбина бе тема на презентацията на г-жа Наталия Михалевска , нач.отдел в МОН, с водещи роля и функции в междуведомствената комисия на МОН, която разглежда проектите по постановление 334 на МС и НП РЕКЗГ. Представени бяха тенденциите, които ясно показват : повече бенефициенти, повече пари за обучението на българските деца по света.
 
Презентация относно дейността на смесените паралелки и ефективността на обучението изпрати г-жа Камелия Трибулен-Конакчиева, дългогодишен лидер на Асоциация „Български език – език европейски”, създала във френската столица българското училище „Кирил и Методий”.
 
Презентация относно дистанционното обучение като образователен подход и възможност за разработена платформа представи на кръглата маса в Будапеща и г-жа Галя Кумбару от БКЦ в Никозия, Кипър.
 
В хода на разискванията се изказаха учители от български училища в Париж,  Дъблин, Будапеща, Никозия, Виена и т.н.  Те коментираха и интерпретираха виждания и позиции относно програмата, по която се преподава, адаптираните учебници, новите помагала, разработването на виждане за въвеждане на дистанционно обучение, въвеждане на матури и др.
 
От страна на специализираната българска администрация по въпросите на образованието, по различни теми и проблеми на образователния процес компетентно отговаряха в хода на кръглата маса г-жа Наталия Михалевска, нач.отдел в Дирекция „Организация, контрол и инспектиране" на МОН и г-н Лазар Додев, директор дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на МОН.
 
Снимка: архив
снимка: г-жа Светла Кьосева, гл.редактор на сп.”Хемус”- Будапеща,
в дискусия, състояла се по време на 10-тата среща на българските медии по света.