КАЛЕЙДОСКОП

Европейски ден на езиците в Южна Франция

30 октомври 2014

 

 
На 25 и 26 септември Асоциация „Прованс-България” от Екс ан Прованс, Южна Франция в сътрудничество с преподавателя по български език и литература Даниела Натова организира представяне на България и българския език.
 
Инициативата озаглавихме „Открийте българския език”. За нас това е начин да напомним, че от 30 години българсикят език се изучава във факултета за хуманитарни науки в университета в Екс-Марсилия.
 
Наредихме щанд, на който изложихме фотоси с български градове от спъсъка с културните ценности на ЮНЕСКО.
 
Представихме малка колекция от книги и постери, отнасящи се до кирилицата, както и брошури с туристическа информация за България.
 
Изложеното предизвика определен интерес от страна на преподаватели и студенти, които проявиха любопитство и желание да споделят мисли и водят с нас разговори.
 
Информацията е изпратена от г-жа Мирей Мартен, секретар на френско-българската асоциация „Прованс България”, Екс ан Провенс, Южна Франция