СРЕЩИ

Надяваме се на предизборна кампания по правилата, казва Александър Андреев, говорител на ЦИК

01 октомври 2014

 

- Г-н Андреев, това, че парламентарните избори са предсрочни, а не редовни, създава ли опасност от хаос или затруднение в организацията им?
- Няма основание да се смята, че предсрочният характер на тези избори би могъл да води до някакво съмнение относно правилната им организация и съответно тяхното провеждане. Ние имаме срокове, които са предвидени в Изборния кодекс, независимо дали изборите са предсрочни или редовни. По силата на Изборния кодекс те се насрочват 60 дни преди изборния ден. В съответствие с предвидените от ИК срокове ЦИК е приела хронограма, по която избирателните комисии изпълняват своите задължения по организирането и провеждането на изборите.
 
- Необходим ли беше министър в служебното правителство, който да отговаря за организацията на парламентарния вот?
- Като говорител на ЦИК не бих могъл да коментирам причините и основанията, които Министерският съвет е обсъдил във връзка с евентуалното назначаване на министър на изборите. При всички избори Министерският съвет има практиката да предоставя координацията в работата по организиране и подготовка на изборите на определен министър. Сега координацията е възложена на министър-председателя. Дали тя ще бъде възложена на него или на конкретен министър, за Централната избирателна комисия няма разлика.
 
- Имахте вече среща със служебния премиер проф. Георги Близнашки, какво обсъдихте на нея?
- Да, тя бе инициирана от министър-председателя и беше протоколна с оглед запознаване, осигуряване и предприемане на необходимите мерки за взаимодействие между институциите във връзка с организирането и провеждането на изборите за народни представители в рамките на законовия 60-дневен период. В тази връзка не трябва да се забравя, че  основно задължение на служебния кабинет е да проведе предсрочните избори за Народно събрание.
 
- Каква ще бъде разяснителната кампания, която ще проведете?
- В момента се обсъждат всичките форми на разяснителната кампания. На нашата интернет страница ще бъде обявена публичната покана за  изработването на аудио-визуалните клипове, разясняващи всички основни права на гласоподавателите, свързани с изборния процес, а именно по отношение на избирателните списъци, начина на гласуване, правата на учениците и хората с увреждания. В комисията обсъждахме различни форми, за да можем да достигнем до тези избиратели, които за първи път ще гласуват, и въобще до младите избиратели. Знаем, че повечето млади хора общуват основно през социалните мрежи. Мисля, че чрез интернет и социалните мрежи, чрез разпространението на аудио- и видеоклипове по телевизията и интернет, включително и YouTube, както и чрез разпространението на печатните материали – диплянки, брошури и други, ще успеем своевременно да разясним правата на гражданите по отношение на изборния процес.
 
- Ще наблегнете ли на бюлетината предвид куриоза с номер 15 от евровота?
- Разбира се, че ще направим всичко възможно максимално ясно и достъпно да разясним на избирателите как следва да гласуват, за да бъде действителен техният глас и да отиде за избраната от тях партия, коалиция или независим кандидат и съответно за лицето, което са избрали като преференция.
 
- ЦИК ще включи ли в разяснителната си кампания и призиви за повишаване на избирателната активност?
- ЦИК има за задача да организира и подготви изборите, но не и да агитира гражданите да гласуват. Това е част от предизборната кампания на партиите и коалициите и на инициативните комитети, които са издигнали независими кандидати. В тази връзка ЦИК няма как да провежда кампания за подкрепа или не на определен кандидат. Това, което ние винаги сме споделяли, е, че с оглед намаляването на риска от определени явления, които са се проявявали в рамките на предходни избори, трябва да се насърчават хората да отидат до урните и да гласуват.
 
- Очаквате ли по-сериозен наплив от формации, които ще се включат в тези избори, в сравнение с евровота и ако всички оставят регистрацията за последния момент, ще има ли затруднения?
- При всички случаи очакваме по-голяма активност от страна на политическите сили и на избирателите за участие в тези избори. Причината е, че тези избори имат отношение към формирането на органите на държавна власт в нашата страна и може би представляват по-голям интерес в сравнение с изборите за Европейски парламент. Това дава основание да се счита, че ще бъдат повече и регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание. Що се отнася до регистрацията на партиите и коалициите в ЦИК, както знаете, крайният срок е 20 август. Дори и по-голям брой партии и коалиции да се явят на последната дата, това няма да създаде проблем да бъдат регистрирани и съответно подписките им да бъдат проверени от ГД ГРАО до 23 август. Желателно е все пак партиите и коалициите, които искат да участват в парламентарните избори, да не чакат последния ден, а по-рано да внесат документите си за регистрация.
 
- Ще има ли отново форма на сайта на ЦИК, през която всеки гражданин да може да проверява дали не е попаднал неправомерно в някой от списъците на формациите?
- Да, тази възможност е предвидена по силата на Изборния кодекс и всеки български гражданин ще може да направи проверка на нашия сайт дали неговото име е включено в подписката в подкрепа на партия или коалиция и съответно дали са нарушени негови права.
 
- Поддържате ли координация с Комисията за защита на личните данни, защото имаше съмнения, че и самата форма създава рискове?
- Да. Ние си взаимодействаме институционално с комисията, която е органът, натоварен с прилагането на Закона за защита на личните данни. В тази връзка и в резултат на техните предписания от предишните избори ЦИК е осигурила необходимата защита, за да може всеки гражданин да провери дали името му е включено в някоя подписка, но и същевременно да е сигурен, че няма да бъде злоупотребявано с личните му данни.
 
- Получихте ли отговор от БНБ дали ще потърси услугите и на други печатници за изработка на бюлетините?
- Изпратихме писмото със запитване до печатницата на БНБ, но все още не сме получили отговор. След като се върне отговорът, ще знаем  дали ще се ползват и други печатници от страна на БНБ при отпечатването на изборните книжа, или ще бъдат отпечатани в нейната печатница.
 
- Постигнахте ли консенсус за това какъв контрол трябва да се оказва от страна на ЦИК в процеса на отпечатване на бюлетините?
- Към момента в ЦИК бяха застъпени две становища. Едното от тях е да продължи установената от предходните избори практика контролът да бъде по време на целия процес на отпечатване на бюлетините. Второто становище, което беше застъпено, е, че тъй като кандидатските листи пристигат в РИК-овете, ЦИК да провери само заготовката. Аз лично считам, че по-голям контрол при отпечатването на бюлетините би дал сигурност на обществеността, че не биха се получили някакви нередности или подправяне на вота на избирателите. Но към момента ЦИК не се е произнесла по въпроса със свое решение.
 
- Провеждате ли вече обучение на изборната администрация по места, или все още няма кого да обучавате?
- Все още пряко няма как да обучаваме, тъй като районните избирателни комисии не са назначени. Само при 10 от тях бе постигнато съгласие за състава им при проведените консултации при областните управители, това са: Велико Търново, Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив – 16-и район, Сливен и Софийска област. В останалите случаи ЦИК ще   се произнесе въз основа на направените предложения по време на проведените консултации. Липсата на постигнато съгласие е по отношение на ръководството, а именно повече от една политическа сила иска дадено място - било то на председател, заместник или секретар. От следващите седмици започват и консултациите за СИК. Независимо от това под различни форми ние продължаваме обучителния процес, включително в момента се подготвят новите методически указания, за да могат своевременно те да бъдат предоставени на РИК.
 
- Какво наложи увеличението на възнагражденията на членовете на РИК и СИК?
- Увеличението на възнаграждението се наложи от възлагането на повече функции при тези избори. В тази връзка кандидатските листи и инициативните комитети, които издигат независими кандидати, се регистрират в РИК, за разлика от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, когато регистрацията беше в ЦИК. На следващо място друга функция, която е възложена, е взаимодействието с териториалните звена на ГД ГРАО по отношение на проверката на списъците с избиратели, които подкрепят  кандидатурите на независими кандидати. Тоест комисиите имат значително повече функции и в тази връзка е правилно тяхното възнаграждение да бъде увеличено.
 
- Ще бъде ли увеличен броят на секциите с машинно гласуване?
- Все още няма решение, но се обсъжда вариантът да бъдат повече в рамките на предвидените в закона до 500. На европейските избори те бяха 100.
 
- Ако партиите заложат в кампаниите си по-скоро на черния пиар, какво ще направите и подготвяте ли се за подобен сценарий?
- ЦИК има правомощия да контролира провеждането на предизборната кампания. В случай че има нарушаване на предизборната кампания и сме сезирани от обществени организации или от граждани, ние ще вземем съответните мерки за налагане на наказание или преустановяване на нарушенията. Освен това ЦИК има възможност и да се самосезира, в случай че установи, че има нарушаване на предизборната кампания. Въпреки всичко се надявам, че  политическите сили ще спазват законово установените принципи и няма да ги нарушават в рамките на своята предизборна кампания.
 
 
С Александър Андреев разговаря Мина Маринова
 
ВИЗИТКА:
Роден е на 15 септември 1967 г. в София
Доктор по международно частно право
Адвокат по професия
Член на ЦИК от 2007 г. насам
Говорител на ЦИК от март 2014 г