Предстоящи Събития

Лекция на Юлия Кръстева(Франция) в СУ „Св.Кл.Охридски”

25 септември 2014

 

Известният лингвист, философ, феминистка и психоаналитик Юлия Кръстева(Франция) ще изнесе на 26.09. от 11.00 часа лекция в СУ „Св.Климент Охридски” на тема: "Нови форми на бунта”.
„Много се говори за бунт в нашия глобализиран свят. Народни въстания, възмутена младеж, детронирани диктатори, президенти, изпуснали олигархическите си нерви, надежди и свободи, потиснати в затвори, карнавални процеси и кървави бани...”, цитират мисли на философа по темата медии.
Кръстева  се пита „Възможно ли е да се бунтуваш днес?” Разсъждава как и дали „да се отиде отвъд онези форми на ентусиазъм, вдъхновен от истински ценности”. Нейният отговор е, че „най-добрият бунт е поставянето под въпрос на собствените ценности, обновлението на собствените идеали”.
Философът търси измеренията на изключителността на всеки индивид, както и преосмислянето на важността на хуманитарните науки и психоанализата.
Юлия Кръстева е завършила френска филология преди години в СУ „Св.Кл.Охридски”. Прави блестяща научна кариера в чужбина.
Тя е почетен професор в Университета "Париж 7 - Дидро" и пълноправен член на Парижкото психоаналитично общество, офицер на Почетния легион и командир на Ордена за заслуги (2011).