ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Кариерен форум среща млади хора и работодатели

15 септември 2014

 

 

През септември в София се състоя форумът „Кариера в България. Защо не?” Проведе се неговото седмо издание.
Важните мисли и разсъждения за развитието в професионален план на младия специалист започват оттук: формат и залог, кой и как е представен в инициативата?
Във форума „Кариера в България.Защо не?” участват тези, които са приключили или приключват своето образование в чужбина. Пред тях изниква изборът: „а сега накъде?”
Реализацията на младия човек в България има немалко предимства. Тук си по-наясно със средата, с установени контакти, изучавани практики, заобиколен си от приятели и познати, които правят делника ти по –конфортен.
 Изследвания показват, че колебанията на младите хора, относно реализацията им,  пак са свързани с познаване или непознаване на средата, фирмени стратегии, и затова е важно да имат в един момент и работодател насреща.
В седмото издание на инициативата се включиха над 1200 кандидати, над 60 изложителя и 35 лектора. По смисъла на представените дейности,  този форум е и изложение, и конференция: всеки млад човек намира във времето и програмата своето точно място.
Младият човек има шанс да посети щанда на изложителя или потенциалния работодател, но и да участва в дискусия с мениджъри, експерти,с  млади служители във фирми.
Форумът информира, мотивира, представя, предлага, изучава, свързва.Благодарение на този форум младият човек намира своя мотивиран отговор за кариерата:  къде и как? 
Организаторите са помислили за ефективността на начинанието и при общуването с работодателите. Те са призовани да представят рекламни брошури и обявени свободни работни позиции.
Работодателите са попитани и за друго: важно е  да помислят за включването в инициативата на техни служители с образование и опит в чужбина, да информират за политиката на фирмата в контекста кариерно израстване.
Скандално ли е младият специалист да мисли за кариера, преди да е започнал своята първа работа след обучение? Кариерата не е лоша дума, още повече, ако за нея разсъждава млад човек със знания и самочувствие.
А за това се сещаме от директно посочване с текст в клип на организаторите, който се върти на монитор в залата за изложители, обозначено така: „кариера или работа?”
В контекста на интерпретациите , замисляме се, че се търсят млади предприемчиви хора, с висока квалификация, способни да реализират свой проект, с виждане за реализация по специалността.
На форума се очакват висококвалифицирани специалисти. Тези млади хора ще правят кариера и няма да ходят на гурбет.
Съгласно статистика, предложена от организаторите, 95% от работодателите „са намерили подходящ кандидат” и значи форумът има много смисъл за тях.
75% от младите хора пък „са си намерили подходящ работодател”, което обяснява интереса им към подобен формат на кариерен форум.
Пак от реализирана анкета разбираме , че повече от 2/3 от посетилите изданието или 72% „активно търсят работа”, което означава, че работодатели се срещат със силно мотивирани млади хора.
Диалогът в залата е важен за всеки млад човек, който има много въпроси, свързани със съмнения или сложни моменти в личния избор, но нали в разискванията всеки намира най-точния отговор.
И този престижен и представителен форум откъм включване на изложители и осъществени презентации работи от години успешно в услуга на младите български професионалисти.
Кариерният форум е най-точният отговор за информация, консултация и подкрепа за младия български професионалист в чужбина, пожелал своята професионална реализация в България.
Можем само да бъдем много благодарни на сдружения и структури на младите българи, като „Тук-там” и „Back2BG”, персонално на  Мариана Ханъмова и Нуша Спирова, за това, че, издание след издание, форумът е факт и се развива.
Държавната агенция за българите в чужбина е подкрепила инициативата от момента на нейното създаване. Признателни сме на организаторите , че никога не пропускат да отбелязват и това.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”