КАЛЕЙДОСКОП

16 млрд. евро ще ни осигури споразумението с ЕК

22 август 2014

 

Вицепремиерът по еврофондовете Илиана Цанова призова за приемственост в реформите

 
Одобряването на споразумението за партньорство е силен сигнал за ангажимента на Европа към България. Това заяви служебният вицепремиер по усвояване на еврофондовете Илиана Цанова по време на официално представяне на одобреното вчера споразумение в Министерския  съвет.

То е ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и най-важното – за повишаване качеството на живот на българските граждани, подчерта тя.
 
Ползите на страната ни са много повече, по думите на Цанова, отколкото влагаме като членски внос в общността.
 
Цанова предупреди, че споразумението за партньорство връща в дневния ред на страната ни реформите в различните сектори. Необходимите реформи ще са в основата за ефективното и качествено използване не само на европейските структурни и кохезионни фондове, но и на националният ресурс, заяви още Илиана Цанова. Тези реформи повече не могат да се отлагат и ЕК ще бъде наш партньор в този процес, увери вицепремиерът, като подчерта, че е важно е да изпълним ангажиментите си за реформи.
 
Според нея важно е да има приемственост в реформирането на отделните сектори.Служебният министър каза още, че не сме чак толкова зле в усвояването на парите от ЕС. Ние сме преди Румъния, Хърватска и Италия. Изградихме капацитет, надявам се научените уроци да са ни обеца на ухото, пожела си Цанова.
 
Близо 16 милиарда евро можем да усвоим по европейските структурни и кохезионни фондове на ЕС
за периода 2014-2020.
 
Що се отнася до спрените в момента пари по „Околна среда" , вицепремиерът вижда два основни проблема. Единият е с контрола на ниво „Управляващ орган", а другият е в процеса по провеждане на обществени поръчки.

Част от проблемите са грешки на растежа, смята Цанова, но посочи, че на някои места има злоупотреби. Предварителният контрол може да бъде много по-ефективно структуриран, изтъкна вицепремиерът по усвояване на европейските средства.

Ще се работи ефективно за размразяване на програмата.Цанова предупреди, че има рискове и за парите по Програмата за развитие на селските райони.Ако до 2016 не завършим реформата в сектор „Води" може да ни бъдат спрени междинните плащания, стана ясно още от думите на вицепремиера по усвояване на парите от ЕС.
 
http://www.bulgaria.utre.bg/2014/08/08/249143-16_mlrd_evro_za_podkrepa_na_bulgarskata_ikonomika_shte_ni_osiguri_sporazumenieto_s_ek
Заб.Материалът се публикува в Родина и РодинаКонсулт