АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

177 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски

18 юли 2014

 

На 18 юли България чества своя велик син Васил Левски, чийто живот и дело  го превърнаха в знакова личност за патриоти и родолюбци, в символ на вярна служба на Отечеството.
Апостолът на Свободата Васил Левски е идеологът на българската национална революция, чийто принос към създаването на Вътрешната революционна организация е безценен.
В години, когато родолюбците мечтаеха един ден да живеят свободни в нова България, най-силните личности, най-ярките чеда на майка България се включиха с плам и страст в голямото дело. 
С упоритост и духовност, с устрем и саможертва хиляди българи следваха заветите на будителите.
Свободата бе извоювана с перо и слово, кръв и жертви, извоювана с усилията на знайни и незнайни герои, оставили кости по бойните полета на Руско-турската освободителна война и като резултат от дейността на светли личности, изцяло посветени  на революцията.
Сред плеядата герои на Българското Възраждане с особен блясък и интелектуална мощ изпъква Апостолът на Свободата Васил Левски.
Дяконът захвърли расото и се отдаде на революцията. С мисъл и дело той бе именно там, където бе най-необходим на своя народ, пряк организатор на мрежа от революционни комитети.
„Времето е в нас и ние сме във времето”, беше казал Апостолът. Насочи мислите ни към това как и защо да ценим времето и нашата роля в променящия се свят.
Апостолът беше казал и друго, че „нашата работа зависи от нашите собствени усилия”. И тази крилата фраза осмисля житейската позиция и хоризонт на хиляди родолюбци в чужбина и днес.
Всеки сънародник в чужбина, който милее за българския си корен, чувства остра необходимост децата му да общуват на български, родното слово да звучи по празници и делници, а родните песни и танци да изразяват съкровеното.
Признателни сме, че с родолюбие и духовност в душите, хиляди българи в чужбина днес влагат своя значим принос в организирането на прояви за съхраняването на българската идентичност и за популяризирането на българската култура, духовност и изкуство.
Горди сме с това, че десетки организации на българите в чужбина са избрали за свой патрон Апостола на българската свобода Васил Левски.