Предстоящи Събития

Дистанционни стажове "България има нужда от вас"

13 юни 2014

 

Заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева инициира Програма за дистанционни стажове „България има нужда от вас“
Инициативата се провежда в партньорство с българския бизнес
Под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие стартира Програмата за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина в партньорство с българския бизнес. Инициативата цели създаването на по-силна връзка между държавата, бизнеса и българските студенти, които са избрали да учат в чужбина, която при подходящи условия би могла да се превърне в мост, който да върне младите хора отново в България. Мотото на инициативата за 2014 г. е: „България има нужда от вас!“.
Програмата ще съдейства за поддържането на активна връзка с младите българи в чужбина, участието им в обществения живот в страната и най-вече допринася за запознаването на българския бизнес с добри практики в различни икономически сектори в чужбина, иновативни и нестандартни решения по различни казуси, включително на различни и малко разпространени езици. Стажовете не изискват студентите да присъстват на място, те ще се провеждат дистанционно от държавата, в която студентите се обучават. Този подход е изцяло съобразен с ангажираностга и учебния процес, което прави дистанционните стажове изключително гъвкави и в същото време полезни и ефективни.
Първите 31 дистанционни стажа в 9 професионални направления вече са обявени на Портала за студентски стажове в държавната администрация http://stai.government.bg/. Цялата процедура по обявяването на възможностите за стаж, кандидатстването, подбора, класирането на кандидатите и провеждането на стажа се осъществява онлайн. Най-търсени са стажовете в областта на информатиката, икономиката и туризма. Най-много студенти се търсят от държавите членки на Европейския съюз - Германия, Австрия, Франция, Холандия и др.
За допълнителна информация: тел: 02/940 2626, 02/940 2494, 02/940 3769, имейл: stai@ftovernnient.bg.