КАЛЕЙДОСКОП

Лазаровден и Цветница във Валенсия, Испания

30 април 2014

 

Лазровден и Цветница са важни празници в българския народен календар. Те са изпълнени с ритуали и песни, възпяващи любовта и надеждата за щастие и късмет.
 
Лазарките са едновременно радостни и тъжни. Свършва един етап от живота им и започва друг. Момата вече може да обича и бъде обичана.
 
Радостта от събуждането на природата и очакването за добра реколта се преплитат с моминския трепет от срещата с любимия момък.
 
С много настроение учениците от ПБНУ„ Васил Левски“, град Валенсия, Испания, празнично облечени и с букети в ръце се събраха в двора на училището. От най-малките до най-големите, всички се бяха подготвили за празника с песни и танци.
 
Тържеството започна с разказ за смисъла на двата обичани и уважавани празника. Особен интерес предизвика легендата за мома Ружа, която се оженила за страшния змей и се превърнала в змеица.
 
Танцовите състави към училището, пременени с народни носии и цветя в косите, изкусно затанцуваха хора и ръченици. Родителите, които бяха нашата публика, оцениха труда и таланта на танцьорите с усмивки и бурни ръкопляскания.
 
Радостта от празника завладя всички: изви се голямо хоро, в което се включиха учители, родители и гости.
 
Всички си тръгнаха доволни от това, че за пореден път учениците от българското училище „Васил Левски“ успяха да ни пренесат у дома.
 
Валентина Маринова, учител в Първо Българско Неделно Училище „Васил Левски“
Валенсия , Асоциация „Прогрес“ – Валенсия