АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Почетен знак на ДАБЧ за младия учен-историк Иван Думиника

31 март 2014

 

 
На 18.03.2014 г. в зала №19 на Етнографския музей в София се състоя научна дискусия на тема: „Исторически миграции на бесарабските българи”, организирана  от  Института за етнология и фолклористика с Етнографския с музей към БАН, с партньорството на ДАБЧ. В рамките на това събитие бяха прочетени научни съобщения от проф. Николай Червенков и Иван Думиника и представени 6 издания, които представляват научни изследвания на историческа, етнографска и лингвистична тематика, посветени на историята бита и културата на българите в Бесарабия. Бяха презентирани следните издания: „България: метрополия и диаспора”-сборник по случай 65 годишнина на проф. Николай Червенков,  изд. Кишинев 2013 г.; „Петро-Павловская церковь села Чийшия /Городнее/”, автор проф. Николай Червенков, 2013 г.; „Храм Успения Божией Матери села Кирсова, исторические аспекты”, автор Иван Думиника, изд. Кишинев, 2012 г.; „Тараклий 200 лет”, том I-1813-1940 г., автори Н. Червенков и Ив. Думиника, изд. Кишинев, 2013 г.; „Петър Кайряк Тараклия и тараклийци”, съставители Н. Червенков и Ив. Думиника, изд. Кишинев, 2014 г.; „Бесарабските българи:наука, култура и език” сборник по случай 25-та годишнина на групата „Етнология на българите” в Центъра по етнология на Института за културно наследство на Академия на науките на Молдова и 20-та годишнина на Научното дружество на българистите в Република Молдова.

 

От името на Държавната агенция за българите в чужбина изпълняващият длъжността председател Йордан Янев връчи почетния знак на Държавната агенция за българите в чужбина на младия учен Иван Думиника, който е автор и съавтор на голяма част от представените издания.

 

Иван Думиника е млад учен-историк, чиято научно-изследователска дейност е насочена към политическата и културната история на българската диаспора в Бесарабия и молдовско-българските отношения. Работи като научен сътрудник към група „Етнология на българите” към Академия на науките на Република Молдова. Член е на управителния съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова. За сравнително краткия период на досегашната му научна дейност той е автор на повече от 70 статии, няколко монографии, съавтор е в редица трудове и изследвания.

 

По време на презентацията неговата монография, посветена на църквата в село Кирсово, Република Молдова „Храм Успения Божией Матери села Кирсова, исторические аспекты”,  беше представена от служителя на ДАБЧ, главен експерт Ангел Маринков.

 

Сред участниците в презентацията бяха и проф. Николай Червенков, проф. Благовест Няголов от Института за исторически изследвания на БАН, като и научните сътрудници на Института по етнология и фолклористика Галин Георгиев и Елена Воденичар.   
 
                                                                                               
Ангел Маринков, главен експерт в ДАБЧ