КАЛЕЙДОСКОП

CantaBulgarian в Кеймбридж, Великобритания

16 януари 2014

 

Във Великобритания се развива българският клуб CantaBulgarian. В дейността на клуба участват български студенти, които учат в различни колежи в Кеймбридж.
Сред участващите преобладават занимаващите се с природни науки, инженерни науки, математика, компютърни специалисти. Клубът заявява желание да привлече към дейността си и завършили българи в колежите на Кеймбридж.
В клуба има също така изучаващи право и икономика, антропология, археология, политология и т.н.  Лидери на организацията са Валентин Михов и Румен Чолаков, президенти на клуба, а Пламен Ковачев е вицепрезидент.
В разговор Румен Чолаков споделя, че в края на 2013 г. най-много български студенти в Кеймбридж има по физика, математика и компютърни науки.
Клубът е заявил интерес да популяризира България в университетите, да кани лектори и да осъществява инициативи със социален и етнографски характер, поясняват създателите му.
Възприели са идеята да популяризират обучението в Кеймбридж сред българските ученици. За целта ще им бъдат представяни предлагани менторски програми за талантливи и перспективни кандидати.
Клубът има желание да организира на 15 март конференция. В нея със свои тези, разработки, проекти ще се представят български студенти във Великобритания, обучаващи се главно в postgraduatede програми.
Младите хора са си пожелали и създаване на „Кръг Дуло”. Целта на инициативата е бъдат канени за лектори успели българи в чужбина. „Кръг Дуло” е разглеждан като интелектуален форум за идеи.
По информация в медии и от интернет
P.S. Представители на CantaBulgarian участваха в специален репортаж на телевизия „Би Ти Ви”, посветен на младите българи в Кеймбридж, излъчен в края на миналата седмица.