КАЛЕЙДОСКОП

Срещи с българската общност в Нидерландия

03 януари 2014

 

В периода 13-16 декември се състоя посещение на представителите на ДАБЧ Коянка Димитрова, директор на дирекция „Български общности и информационна дейност”и Димитър Карарусинов, държавен експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност” в Нидерландия. Посетени бяха организирани прояви за българската общност от асоциации и училища в Лайден и Амстердам.
Осъществи се среща-разговор с учителския колектив в българското училище „Св.Св.Кирил и Методий” – Лайден. Образователният процес се развива успешно там вече седем години. Постигнатото е заслуга главно на Ралица Иванова, Таня Арабаджиева, Ариета Семерджиева, настоящ директор на училището, както и на всички учители, водещи занятия в училището.
85 са българските деца, които се обучават в българското училище в Лайден днес. Преди седем години училището е стартирало с 13 ученици. Училището в Лайден се посещава от деца, чиито родители живеят и работят в Хага, Амстердам, Ротердам, Лайден.
В рамките на посещението се състояха срещи с лидери на асоциация „Българско образование и култура”- Амстердам, г-жа Елица Йорданова и г-жа Камелия Стефанова, представляващи сдружение, което разработва образователния проект – българско училище „АБВ” – Амстердам.
Своята първа учебна година по Национална програма „Роден език и култура зад граница” училището провежда с 65 деца, при планирани 50 в момента на заявяването на образователния проект.
По време на пътуването в Амстердам бяха осъществени също така срещи с представители на други два образователни проекта – училище „Св.Кл.Орхидски” – Айдховен г-н Мартин Граматиков и с г-н Димитър Бодуров, представляващ „Българско училище” - Амстердам.
Училището в Айдховен, също както и училището в Лайден, е в Списъка на българските неделни училища в чужбина, изработен съгласно процедурата по Постановление 334 от 8 декември 2011 г. 30 деца се обучават в училището в Айдховен, като 60% от тях са от български бракове, а 40% от смесени бракове.
По-скоро на привличането на деца от смесени бракове разчита вторият образователен проект, стартирал тази есен също в Амстердам „Българско училище” – Амстердам. Школото се посещава в момента от 15 деца. Предлага занимания по български език и литература, история на България, творчески работилници, като използва методика, съответстваща на Европейската езикова рамка.
Следва да се отбележи, че четирите български училища в Амстердам, Лайден, Айдховен организираха на 14 и 15 декември коледни тържества за ученици и родители. Проявите са резултат на засиления интерес към по-активно общуване между сънародниците в ниската земя.
С топли думи и много сърдечност събралите се на коледните тържества в Лайден и Амстердам сънародници бяха приветствани от г-жа Коянка Димитрова, директор на дирекция „Български общности информационна дейност”. На училището в Лайден бе връчен почетен плакет на ДАБЧ за високите резултати в родолюбивото възпитание на учениците си през годините.
На сдруженията и българските училища бяха предоставени помагала за изучаване на българска етнография и български приказки, за разучаване на български език и български фолклор, български игрални филми, както на историческа тематика, така и някои произведения на новото българско кино.
Тази есен двете български училища „Св.Св.Кирил и Методий” в Лайден и „АБВ” в Амстердам се включиха в конкурсите на международния фестивал „Аз съм българче”, предложен като взаимодействие на сдружение за култура „Т.А.Н.Г.Р.А”- Мадрид и сдружение за култура „Възраждане”- Прага, подкрепен от агенцията.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”