КАЛЕЙДОСКОП

Публична лекция и дискусия, посветени на българските общности зад граница

13 ноември 2013

 

 
На 9 ноември /събота/ от 11.00 ч. в сградата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН /ИЕФЕМ/се проведе Публична лекция и дискусия на тема: „Български общности зад граница – историческо минало и настояще. Ролята на „другата България“ в българското Възраждане.“. Организаторите на форума Сдружение „Асоциация български детски и младежки парламент“ бяха подкрепени от Държавната агенция за българите в чужбина и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Инициативата е част от последващите дейности по международния младежки обмен „Прозорец към другата България“, осъществен по програмата „Младежта в действие” на Европейската комисия.
 
В проявата участваха представители на двете подкрепящи институции - председателят на дружеството за връзки с бесарабските и таврийски българи „Родолюбец” Мария Стоянова и Жанна Суслина, бивш директор на Болградската гимназия, членове на Български младежки клуб „Актив”, Украйна и др.
 
Д-р Йордан Колев от ДАБЧ изнесе лекция за ролята на бесарабските българи и Одеса в Българското Възраждане. Темата даде възможност да се състои дискусия. Всички събрали се се съгласиха с необходимостта в българските учебници по история да бъде заложена по-подробна информация за българските общности в чужбина.
 
Д-р Галин Георгиев от ИЕФЕМ представи книгата «Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика и идентичност» - проект финансиран от Фонд «Научни изследвания». Присъстващите имаха удоволствието да видят кратки видеоматериали от теренни проучвания, както и да чуят интересни подробности от авторите на докладите, някои от които присъстваха лично на събитието.
 
Видиоматериалът отразяваше традициите и обичаите на бесарабските българи. И беше сполучлив преход към представянето на идеята на младите организатори да създадат филм, посветен на бесарабските българи. В дискусията бяха обсъдени и други предложения за теми и проблеми, които да залегнат в бъдещия проект.
 
Журналистът Методи Манченко от БНТ представи своя филм, посветен на банатските българи в Румъния, като предложи своята професионална помощ.
 
Ангел Маринков от ДАБЧ засегна някои актуални проблеми на българите в Молдова, свързани с предстоящата образователна реформа в страната. По въпросите на образованието, което несъмнено е една от големите теми за общностите ни в чужбина, говориха също така и Жанна Суслина, дългогодишен директор на Болградската гимназия, понастоящем живееща в София, както и Наталия Краско от Центъра по българистика в Мелитополския държавен педагогически университет, Украйна.
 
В края на форума, в изказването си Валерий Радолов от ДАБЧ предложи на сдружението «Асоциация български детски и младежки парламент» да обърне внимание върху съвременността. Експретът посочи като възможност да се представи динамиката на модерното развитие на българската общност в Украйна.
 
Маргарита Ралчева, експерт в ДАБЧ