КАЛЕЙДОСКОП

Денят на будителите в Кастейон, близо до Валенсия

11 ноември 2013

 

С много настроение и самочувствие отбелязахме 1 ноември в ПБНУ "Васил Априлов" в Кастейон. Денят на будителите е голям празник

за асоциацията, училището и учениците ни.

  
Запознахме малчуганите с информация за празника, говорихме за 
народните будители - възрожденци, поети и писатели, революционери и 
книжовници.
 
Четохме в клас стихове на големия български поет и революционер 
Христо Ботев и изгледахме кратко филче, посветено на темата.
 
На открития урок присъствуваха и родители на учениците.
Те останаха много доволни от инициативата и поднесения материал.
 
В информация на Йорданка Данова, ПБНУ"Васил Априлов", Кастейон Испания