Предстоящи Събития

Публична лекция и дискусия по проекта „Прозорец към другата България”

06 ноември 2013

 

Сдружение „Асоциация български детски и младежки парламент“ ви кани на публична лекция и дискусия на тема:„Български общности зад граница – историческо минало и настояще. Ролята на „другата България“ в българското Възраждане.“ Проявата се реализира с подкрепата и участието на Държавната агенция за българите в чужбина и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН.
 
 Инициативата е част от последващите дейности по международния младежки обмен „Прозорец към другата България“, осъществен по програмата «Младежта в действие» на Европейската комисия.
 
Основна цел на проведения в началото на юни в гр. Смолян обмен бе да се усъвършенстват организационните, комуникативни и лидерски умения на участващите представители на младежки организации от България, Молдова, Украйна и Румъния.
 
Планираните публична лекция и дискусия ще се проведат на 09.11.2013г. /събота/ от 11ч. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН на ул. "Московска" 6А, ет.2, зала 19.