КАЛЕЙДОСКОП

Иконопис и стенопис по българските земи представени в Линц

28 октомври 2013

  

С преглед на иконографските школи и типове и на творчеството на българските зографи започва вторият цикъл от лекции „България. История и култура”. Поредицата от шест диа-презентации включва:
 
18.10.2013 „Иконописта и стенописта по българските земи”.
25.10.: „Политическото развитие и народностите по българските земи 15. – 19. век”
08.11. „Книжинина и книжовници през 15. – 18. век”
15.11.: „България в епохата на Просвещението”
22.11.: „Архитектурата, живописта и музиката в България през 19. век”
29.11.: „Религия, църква и общество през 18. – 19. век.
 
Лекция, 18.10.2013, петък, 18:30 - 20:00.
 
VHS-Wissensturm, 7. етаж, зала 07.08.
 
Изнася: Доц. дфн Димитър Дунков
 
Проведените през пролетта на тази година лекции и предстоящите са посветени на 1150-ата годишнина от създаването на старобългарската азбука (глаголицата), старобългарския писмен език и началото на Кирило-Методиевата просветна мисия в Панония и Морава.
 
Инициатор: Българското училище „Орфей” в Линц
Цикълът е включен в програмата на VHS-Wissensturm в Линц под номер 13.61060..
 
Албум:
„Св. Теодор Стратилат”, Преслав, 9.-10. век
„Св.Климент Охридски”, 14. век.,
Църква „Св. Никола”, Агреш, Южна Албания
„Св. Георги Зограф”, манастир Георги Зограф, Атон
„Св. Иван Рилски”, 14. век
„Св. Цар Борис-Михаил”, 1806, манастир „Св. Наум”, Охрид
Димитър Зограф. „Св. Богородица Троеручица”
 
Информацията е изпратена от дфн Димитър Дунков, Линц, Австрия