КАЛЕЙДОСКОП

Министър Клисарова на посещение в българското училище във Виена

23 октомври 2013

 

На 12 октомври учениците от Българското училище „Св.св. Кирил и Методий” във Виена посрещнаха министъра на образованието и науката на Република България, проф. Анелия Клисарова. Тя бе придружавана от г-н Георги Нинов, експерт в Дирекция „Международно и европейско сътрудничество”, г-жа Елена Шекерлетова, посланик на  Република България в Австрия и г-н Борислав Петранов, директор на Българския културен институт „Дом Витгенщайн”. 
В сутришните часове на съботния ден в Българското училище занимания имат учениците от 1 В, 2 В и 4 Б клас. Гостите завариха малките първолаци точно по време на тяхната почивка, сладко похапващи своята закуска. Малките Адриана и Виктор поднесоха на двете дами красива букети цветя. Подарихме за спомен на г-жа Клисарова и картичка, изработена и подписана от учениците (макар някои имена с криви или обратно изписани буквички), с пожелание за здраве и много творчески успехи. Разбира се, подарихме й и последния брой на училищното списание „Патиланци”, списвано от нашите ученици.
Посещението в 4-ти клас съвпадна с началото на урока по Човекът и обществото. Децата побързаха гордо да покажат домашното си - писмо до приятел, в което описват забележителностите на Дунавската равнина – Белоградчишките скали, Мадарския конник, езерото Сребърна. Гостите бяха искрено изненадани от красиво и най-важното безгрешно написаните работи и заслужено министър Клисарова оцени работите им с отличен. След това четвъртокласниците отговаряха на въпроси на гостите. Много смях предизвика неочакваният въпрос на Богдан към министъра „Не може ли да махне „Човекът и обществото”, който постави и една от основните теми за предстоящия разговор.
Втори клас посрещна гостите с песен и много настроение, след което децата показаха, че четеното на непознат текст за тях не е проблем. Нещо повече, на зададените въпроси от г-жа Клисарова, те отговориха зряло и с разбиране и впечатли гостите. И макар че времето напредваше, никой не искаше да си тръгне и да наруши старанието на децата да покажат гордо какво могат - та нали вече са втори клас! А на края подадените малки ръчички за довиждане окончателно спечели сърцата на  официалните гости.
На раздяла проф.Клисарова подари на училището прекрасно кожено издание с позлатени страници на най-българската книга „Записки по българските въстания” от Захари Стоянов” и репродукция на картината „Момиче с ябълки” на Владимир Димитров-Майстор. За спомен всички се снимахме с гостите.
Срещата продължи малко по-късно в елегантния и красив кабинет на г-жа Шекерлетова в Българското посолство. Към групата се присъедини и г-н Даниел Карамочев, председател на управителния съвет на сдружението „Българо-австрийско училище за занимания в свободното време – Виена”, което представя българското училище „Св.Св.Кирил и Методий”. В последвалия разговор д-р И.Владикова постави някои от най-належащите за решаване въпроси, свързани с работата на българските училища в чужбина, чийто брой непрекъснато расте.
Разговорът започна с един от най- важните проблеми за решаване от страна на МОН - изработването на нова концепция за обучението по български език в чужбина, теоретично обоснована, съобразена със социокултурните условия и целеполагаща и стандарти, и критерии, и методики. Особено внимание бе отделено на болезнения въпрос за стандартизацията на българския език, като се отбеляза, че в момента българският език се преподава на много места и като чужд език и липсата на официален стандарт на европейско ниво е проблем пред преподавателите и авторите на програми и учебници.
Специално внимание в разговорите бе отделено на необходимостта от специални, адаптирани (не просто съкратени) учебници за българите в чужбина. Д-р Владикова подчерта като задължителното условие за изработването на функциониращи адаптирани програми и учебници/помагала присъствието на колеги с опит от училищата зад граница в работата на колективите по изготвянето им.
Разисквана беше темата, свързана с обучението на децата по български език в горните степени на гимназиалните класове и произтичащата от това необходимост българската държава, българските политици и посланици час по-скоро да осъществят двустранни разговори за сключването на двустранни правителствени споразумения, най-напред със страните членки на ЕС, българският език да стане равнопоставен в семейството на другите матуритетни езици.
Д-р Владикова  постави и проблема за реадаптацията на децата, завръщащи се в България след пребиваване в чужбина като неотложна за решаване от страна на МОН задача.  
В края на разговора единодушно бе одобрено предложението за организиране на  форум следващата година във Виена по някои от дискутираните проблеми, на първо място за стандартите и адаптираните програми и учебници.
С радост бе посрещната  изразената от г-жа Е.Шекерлетова готовност на Българското посолство във Виена  да се включи в подготовката на тази среща.
Надяваме се, че сътрудничеството ни ще е успешно и в бъдеще и много от поставените проблеми ще намерят своето скорошно решение.
д-р Ирина Ботева – Владикова
директор на Българското училище
„Св.св.Кирил и Методий” – Виена
зам.председател на АБУЧ