Предстоящи Събития

Световна среща на българските медии - 2013

11 октомври 2013

 

Деветата световна среща на българските медии ще се състои в дните 14-18 октомври в София, Пловдив и Велико Търново.
Организатори на проявата са БТА и Асоциацията на българските медии по света.
Темата на проявата е: „Медиите и националните каузи”. В срещата ще вземат участие 45 представители на медии от над 20 държави.
Участниците ще обсъждат променената социална среда в България и ролята на медиите. Те ще търсят отговори кои са днешните български каузи и как медиите могат да работят за тяхното осъществяване.
Във фокуса на внимание по време на дискусиите ще попаднат националните кампании на бизнеса в социалната сфера, образованието и здравеопазването.
Планирани са разисквания относно социалните мрежи като нови медии и пространство за изява на гражданското общество.
В информация в медиите