КАЛЕЙДОСКОП

„На многая лета” на новото българско училище в Нови Сад

09 октомври 2013

 

 
              Дружеството за български език, литература и култура (ДБЕЛК) в гр. Нови Сад, Автономно област Войводина, Сърбия е създадено и регистрирано през 2001 г. То е един от инициаторите и организаторите на най-голямата културна проява на българите във Войводина, тържественото празнуване на 1 ноември – Денят на народните будители, с фестивал от песни и танци, наречен „Българиада”.
 
Дружеството отбелязва тържествено кръгли годишнини, свързани с престоя и дейността на Георги Стойков Раковски и Любен Каравелов в Нови Сад.
 
По предложение на организацията една улица в града вече носи името на Л. Каравелов. Но най-значимото събитие, което точно съответства на името на ДБЕЛК, е новооткритото Българско неделно училище в Нови Сад.
 
Дружеството е сключило договор с Основно училище „Джордже Натошевич” и така е осигурило възможно най-добри условия за учебните занятия – модерна сграда. В училище „Джордже Натошевич”се изучават факултативно също така украински, словашки, руски и гръцки езици.
 
Началото на българското училище - нов център на българската духовност - се поставя с две групи ученици - 15 деца до 14 години и 17 възрастни ученици. Занятията ще се водят от Еленка Величкович, родом от Пловдив, която е завършила в България. Часовете по български език са в събота и са безплатни за учениците.
 
Откриването на училището e осъществено на 21 септември. Представена е кратка програма, в която са участвали деца и възрастни, изпъстрена с български стил и традиции. Слова при откриването са произнесли секретарят на ДБЕЛК Жарко Евтимов, директорът на ОУ „Д. Натошевич”, Неделко Джорджич и други участващи в голямото събитие.
 
Йордан Колев, ДАБЧ