КАЛЕЙДОСКОП

EURES в услуга на висококвалифицирани специалисти

13 септември 2013

 

Млади BG IT специалисти кандидатстват за работа в Германия
 
В Бургас стартира кампания за набиране на млади български IT специалисти, пожелали да се реализират във фирми в Германия. Организатор на интервютата е Агенцията по заетостта, като член на мрежата за трудова мобилност EURES.
 
За първа година български младежи до 35 години, както и техните връстници от ЕС, имат право на финансово подпомагане в самата държава.
 
Току-що завършилите висшето училище IT специалисти  ще могат да работят за малка компания със стартова средна заплата от 1800 евро. При издигане до старши експерт в голяма компания, възнаграждението нараства на 4000-5000 евро.
 
Кандидатите имат възможност да се възползват от финансовата подкрепа на програмата „Работата на моя живот”.
 
Програмата предвижда младите специалисти да получат финансиране на езиков курс по немски език в България. Освен това, те ще разполагат с ваучери за подпомагане пътуването за явяване на интервю, както и ваучери за подпомагане пренасянето на покъщнина при започване на работа.
 
Андреас Бюкер, трудов посредник от Централата за чуждестранно и специализирано посредничество към Федералната агенция по заетостта на Германия, смята, че българските младежи имат добра езикова подготовка.
 
По думите на германския чиновник, 25% от кандидатите ще бъдат наети.
 
В информация в медиите
 
Снимка: Дюселдорф, Германия