ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Квалификация и реализация, практики и решения

10 септември 2013

 

В изследване на компания за човешки ресурси се отчита, че над ½ от мениджърите у нас не успяват да попаднат на нужните им работници и служители.
Може би не много приятно като констатация, ако се интерпретира и така: всяка компания желае да има персонал с потенциал. Не е много приятно, по-скоро, ако сянка на скептицизъм пада върху пожелана/заявена визия за развитие и хоризонт.
Нека обаче да прецизираме гледната точка: на пазара на труда се търсят висококвалифицираните специалисти, млади хора със знания и умения. 
При все, че отчитаме висока младежка безработица, и не само у нас, но и в много други страни в ЕС(2013), съвсем различни са показателите, отнесени към образованието. При висшистите – тя е значително по-ниска.
Реализацията на младия човек най-пряко зависи от качественото образование, което е получил - било в България, било в чужбина.
При това, в завършилите в чужди висши училища, работодатели у нас виждат качество „плюс”. Според тях, тези млади хора са по-адаптивни към смяната на средата, по-целеустремени, по-бързо се справят с проблемите.
Не е тайна и регистрираната тенденция, отчитана от родни медии и през 2013 г.- засилен интерес от страна на отличниците от елитните гимназии да търсят университет в чужбина, където да продължат обучението си.
Оттук и предизвикателството пред администрация и общество: важно е младите висококвалифицирани специалисти, обучаващи се в престижни чужди висши училища, да се завръщат и правят кариера в родината.
В България тези млади хора желаят да се реализират в престижни сфери като мениджмент и управление, консултантски услуги и маркетинг.
Няма изчисления в проценти  каква част от завършилите в чужбина се трудят в България. Знае се обаче, при правени анкети, че младите хора са изразили ясно и категорично желание да се реализират по специалността.
Знае се и още нещо, че стартирането на кариера в България не е категоричният избор на една част от тях. Известен процент запитани желаят  постъпване на работа в чужди фирми в България. Известен процент смятат да поработят година друга там - в чужбина, преди да сторят това тук – в България.
В същото време, вратата за реализация в България не е затворена. Изследвания на настроенията на младите хора, обучаващи се чужбина, показват, че мнозина имат проблем: не познават пазара на труда у нас.
Тук е мястото на администрацията да изучи, анализира, съдейства и предложи форуми и формули на въздействие и взаимодействие.
Висококвалифицираните млади хора като правило са изпълнени с много позитивизъм и прагматизъм, имат мечти, амбиции и гражданска позиция.
Върху решението и избора на младия човек може и се въздейства с конкретни аргументи и практики. Това се извършва включително чрез презентации, направени от фирмите, на форуми и в контекста на интензивен диалог.
Всъщност, именно това убеждение е в основата на организирания вече няколко години в България форум „Кариера в България. Защо не?!” Инициативата е създадена от неправителствени сдружения на млади хора.
Преди - по Коледа, през последните две години – през септември, млади хора, които се обучават в чужбина, пристигат в Родината за участие във форум. На него на тях им предлагат презентации и информационни щандове на фирми, както и дискусии.
Големият плюс за участващия във форума идва от това, че той не е сърдит млад човек, завладян от скептицизъм, пожелал да се самоизтъкне с изказ, и дотук. Той е мотивиран участник в дискусия, той търси, анализира, интерпретира, стреми се към мотивирания избор и взима решение.
При направени анкети за мнението на участниците в инициативата през 2012 г., 2/3 от тях са заявили, че търсят възможности за по-добра кариера. В същото време, близо 3/4 от анкетираните са съобщили,  че ще се върнат или вече са се върнали в България.
Държавната агенция за българите в чужбина е във взаимодействие с организаторите още от самото създаване на инициативата.
Важно е коя от институциите и кога е подкрепила проекта. По-важно, обаче, е друго - младите висококвалифицирани специалисти, след обучение в чужди висши училища, да се завръщат и успяват в кариерното им развитие в родна България.
Иначе, в медиите може да намерим информация, че на пазара на труда липсват мениджъри, инженери и квалифицирани работници.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”