Предстоящи Събития

Книгата „Вяра и камък” излиза в Сърбия

03 септември 2013

 

В Димитровград(Сърбия) предстои да бъде представена книгата „Вяра и камък”. Създадена е от Цветко Д.Иванов, Саша Костов, Весна Николов и Людмила Зидарова.
Премиерата на книгата ще се състои в Народна библиотека „Детко Петков”, Димитровград (Сърбия),  на 05.09.2013 г.от 19.00 часа.
Изданието излиза от името на Народна библиотека „Детко Петров” – Димитровград(Сърбия) и има подкрепата на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия.
Книгата предлага данни и снимки за църковните обекти в Царибродско и онази част от Трънско- Дерекула, която според Ньойския договор е в състава на Кралство СХС.
Авторите са хора с различни професии. Пожелали са да предложат в една книга снимки, чертежи, легенди, писмени данни за църкви и манастири в този район.
Събраното е разглеждано по микрорегиони. За представянето на археологическите данни, скиците, снимките на църковните обекти своя принос дават археологът Весна Николов и информатикът Саша Костов.
Проучванията са правени сред хора и архиви, както в България, така и в Сърбия.
Авторите оставят отворен въпроса за характера на изданието: албум, каталог, сборник, пътеводител…? Според тях, книгата дава основа за бъдеща изследователска работа.
Изказва се благодарност за подкрепата за проекта от страна на Министерството на културата на Сърбия и Националния съвет на българското малцинство  в Сърбия.
В предговора е изразена и признателност към проф Людмила Зидарова и проф.Анисава Милтенова за приноса им към създаването на тази книга.