ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Български студенти в чужбина и България на летен стаж в агенцията

14 август 2013

 

Всяка година през м.юли в агенцията се събират млади хора, които учат в различни държави по света. И тази година не направи изключение – стажът се проведе във времето  4-26 юли.
През последните години никак немалко млади българи ежегодно пътуват, за да учат в различни висши училища.
Предлаганият от агенцията летен стаж стартира преди 11 години. Тази инициатива започна преди време в контекста на взаимодействието с разработената програма „Българската мечта”.
Съгласно тази програма, Министерството на икономиката предложи на български студенти в чужбина да осъществят своя стаж през лятото в Родината: в администрацията, в банки, във фирми…
Всички ли можеха да се възползват от програмата? Очевидно, не. Към нея се насочваха икономисти и финансисти. Извън нея оставаха политолози, социолози, историци.
Държавната агенция за българите в чужбина създава стажа с намерението в него да участват млади българи, които изучават международни отношения, политология, социология, балканистика, европеистика, право и т.н.
Стажът предлага програма, пряко свързана с дейността и задачите, които стоят пред агенцията. Инициативата предполага много информация по предварително зададени модули и теми, дискусии, индивидуални задачи и участие в инициативи, залегнали в календарния план на агенцията.
През 2013 г. на стаж в агенцията пристигнаха 21 млади българи, главно от висши училища във Великобритания. В инициативата се включиха също така и български младежи, които учат във Франция, Швеция, Полша, Румъния и, разбира се, в България.
Съгласно замисъла, в стажа участват и млади българи, които учат в родни висши училища. С уточнението, че те проявяват специален интерес към темата за миграцията и интеграцията, към дейността на държавната администрация, насочена към българите в чужбина.
Стажът е интересна форма и формула на общуване и взаимодействие. Предлага много информация и възможности за изучаване на позитивни практики, развивани от организациите на българите по света.
Дали и кога наученото, анализираното, ще доведе до проекти и потърсени партньори и сътрудничества от страна на младите хора, е въпрос с открит отговор. В същото време това е и ясно изразена  надежда.
Като говорим за надежда имаме предвид желанието българските студенти в чужбина активно да общуват помежду си, да се събират, за да осъществят инициативи и популяризират българската духовност и култура.
Създаването на сдружение на младите хора в чужбина е отговорност и предизвикателство. Отговорност, заради представянето на родната култура извън България и предизвикателство, заради развитието на организаторски умения и по-активни контакти с местната университетска администрация.
Агенцията разчита и на взаимодействието си с неправителствени организации на млади българи.
От няколко години, организации като „Тук-там” и „Back2BG” осъществяват дейности и проекти в България. Особеното е, че това са структури на млади българи, които са учили в чужбина, завърнали са се и сега работят в името на каузата: други млади висококвалифицирани българи да изберат техния път за кариера у дома.
Защо не?! Изборът на кариера е въпрос на познаване на средата, конкретните оферти, резултат на вяра и воля, възможно и убеденост, че камъкът тежи на мястото си, че в България се чувстваш по-комфортно заради близостта с приятели.
Форуми, като този „Кариера в България. Защо не?”, организиран от „Тук-там” и „Back2BG”  насърчават диалога и мотивираният избор: защо и как. Агенцията е партньор на тези неправителствени сдружения при осъществяването на форума.
Неправителствените сдружения втора година са приобщени към стажа. Техни представители са включени в програмата на инициативата ни, за да споделят пред младите хора за дейности и хоризонти.
Винаги е различно: младите хора са активни личности - предприемчиви, амбициозни, изпълнени с конструктивизъм и прагматизъм. Неизменно остава желанието на администрацията да бъде насреща им – да подскаже, помогне, предложи, съдейства.
В програмата на стажа се включват много от експертите, които работят в агенцията.
Българската духовност и българската култура са в нас. Те част са от нашата идентичност. Всеки българин, който е зад граница, независимо от това дали е там за няколко месеца, за четири университетски семестъра  или за повече време, има потребност да ги изрази.
И затова стажът продължава, година след година, с нови участници, с млади хора, учещи в чужбина и проявяващи интерес към дейности и действия на администрацията.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”